Auditointiprosessin pääavaiheet


 Kuvat Margit Mannila

Auditointiprosessin päävaiheet

 1. Sisäisen auditointiryhmän kokoaminen
 2. Auditoinnin suunnittelu ja valmistelu
 3. Sisäinen suditointi vierailu
 4. Raportointi
 5. Sisäisen auditoinnin päättäminen
 6. Seurantatoimet
 
Logistiikan maailman sivustolla todetaan, että Auditointi edellyttää:
 • säännöllisyyttä ja kattavuutta
 • auditoijien pätevyyttä
 • standardi-, toiminta- ja prosessitietämystä
 • kokemusta auditoinnista ja
 • riippumattomuutta. 
 
 Lähteitä ja lukemistoa
Auditointi. Laatukeskus. (13.9.2019).

Comments