Liiketaloudellinen aikakauskirja ym.

Halinen-Kaila, A. (toim.) 2004. Metodien lähteillä. Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille. (PDF). Turun kauppakorkeakoulu. Mielestäni erinomainen kooste lähteistä.

Liiketaloudellinen aikakauskirja

Comments