Posts

Alkuperäislähde tieteellisessä kirjoituksessa

Asiantuntijuuden johtaminen

Asiantuntijuuden johtaminen, kooste

Puheenvuoro:Tekoäly opinnäytetyön ohjauksen aputyökaluna