A Brief History of Entrepreneurship Yrittäjyyden lyhyt historia


Source: http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/the-history-of-global-entrepreneurship-week_506a0d09a443c.jpg
http://visual.ly/history-global-entrepreneurship-week 

Yrittäjyyden tutkimuksen historian yhdeksi merkkipaaluksi on noussut vuosi 1755, jolloin Richard Cantillonin (1680s – May 1734) käsikirjoitus Essai julkaisiin. Hän on kirjoittanut  teoksen 1730-luvun alkuvuosina  ennen kuolemaansa. Ko. teoksessa todetaan mm., että yrittäjä on riskinottaja. Häntä on myös sanottu yrittäjyys-käsitteen keksijäksi. Essai remains Cantillon's only surviving contribution to economics. It was written around 1730 and circulated widely in manuscript form, but was not published until 1755.(Wikipedia).  Katso myös tästä.

Sana Entrepreneur on ranskaa ja se on siis lainasana englannin kielessä. Entrepreneur on käännettynä toimija, välikäsi, välittäjä. Latinaksi, (ranskan kieli kuuluu latinalaiseen kieliperheeseen) sana tarkoittaa aloitteentekijää tai eteenpäinmenoa.

Henkilökohtaisesti pidän yrittäjien ja taitavien myyntimiesten esiasteena seikkailijoita, sellaisia, kuin esim. 1451-1506 elänyt Kristoffer Kolumbus oli.  Kolumbus sai rahoittajia seikkailuretkilleen, jotka sitten hyödyttivät koko ekosysteemiä. (Aninakin pitkällä tähtäimellä:)
(Source: Wikipedia, look at also Entrepreneur)

Merkittävä tekijä yrittäjyyden historiassa ja yrittäjyyden synnyssä on ammattikuntien vallan väheneminen. Sääty-yhteiskunta (aatelisto, papisto, talonpojat ja käsityöläiset) päättyi, Ranskan vallankumous oli vuonna 1789 ja 1700-luvun puoliväliin ajoittuu myös teollinen vallankumous ja siihen liittyvät tekniset keksinnöt, jotka mullistivat kaikkea tuotantoa.

Suomalaisen yrittäjäliikkeen historia on tärkeä osa suomalaista elinkeinovapautta. Elinkeinovapaus turvattiin maassamme vuonna 1879 annetulla asetuksella. Asetuksessa sanottiin, että Suomen kansalainen sai harjoittaa lähes täydellisesti ”sitä tai niitä elinkeinoja, jotka hän hyväksi näkee”.

Yrittäjien järjestäytymisen juuret ovat 1800-luvun lopun kädentaitoyrittäjyydessä, mestari- ja kisällitoiminnassa sekä 1930-luvulla kauppiaissa, jotka yhdistivät voimansa ja perustivat oman järjestön.  Elinkeinovapaus on pohjana yrittäjyyteen myös nyky-Suomessa. (Lähde: Suomen Yrittäjät)


Richard Cantillon
Richard Cantillon (1680–1734), acknowledged by many historians as the first great economic "theorist", is an obscure character.

Richard Cantillon
(Britannica)

Thornton Mark, Biography of Richard Cantillon.


Murphy, Antoin E., Senior Lecturer in Economics, Trinity College Dublin. Richard Cantillon: Entrepreneur and Economist.Jean Baptiste Say Jean-Baptiste Say (5 January 1767 – 15 November 1832) was a French economist and businessman. He had classically liberal views and argued in favour of competition, free trade, and lifting restraints on business. He is best known due to Say's Law.

Jean-Baptiste Say

Larry J. Sechrest. Biography of Jean-Baptiste Say: Neglected Champion of Laissez-Faire.Joseph Schumpeter

Schumpeterin tärkein anti taloustieteelliselle analyysille oli teoria suhdannevaihtelusta ja talouskehityksestä. Teoria yhdistää innovaatiot, suhdannevaihtelun ja talouskehityksen. Schumpeterin mallissa talouden toiminnan "kehämäinen virta" johtaa muuttumattomaan tilanteeseen, mikäli siitä lasketaan pois kaikki innovaatiot. Tasapainotilan selittää Walrasin tasapainoteoria, mutta itävaltalaisen taloustieteen tapaan Schumpeter kuitenkin näkee, että yrittäjät innovaatioillaan rikkovat tasapainotilan, mikä on talouskehityksen syy. Talouskehitys etenee syklisesti, ja erilaisia talouden syklejä on olemassa useammissa eri aikaskaaloissa. (Wikipedia

Schumpeterin ajatuksista voisi koota listaa. Hänen mielestään yrittäjä on talouselämän uudistaja.
Yrittäjät saavat aikaan muutoksia, koska he etsivät jatkuvasti uusia tapoja yhdistää resursseja.
markkinatalusjärjestelmän rakenne on jatkuvien muutosten kourissa.

Schumpeter nosti esiin käsitteen luova tuho. Luovan tuhon voima korostuu taantumien aikana, se nostaa esiin paremmat toimintatavat, paremmat tuotteet ym. parempi tuhoaa heikommat/huonommat. (Pitää muistaa aina, että millä mittarilla heikommat ja huonommat.)
Taantuman aikana tuottavuus paranee.
Mitä on taloustieteissä tasapainotila?
Jatkuva muutos on pysyvää.


Joseph Schumpeter: "Creative Destruction"

Frank Knight
Knight was an avid proponent of a cosmopolitan laissez-faire – but he did so on unique, "non-consequentialist" grounds. As is evident in his famous Ethics of Competition (1923) and in other works on ethics throughout his life, Knight does not regard the capitalist system as ethically defensible. Capitalism, he claims, does not produce what people want but merely creates the wants for what it produces – "the freest individual. ..is in large measure a product of the economic environment that has formed his desires and needs, given him whatever marketable productive capacities he has, and which largely controls his opportunities." (Knight, 1923).Harvey Leibenstein

Roger Frantz Renaissance in Behavioral Economics: Essays in Honour of Harvey Leibenstein (Routledge Frontiers of Political Economy) [Hardcover]

Harvey Leinenstein
In economics, x-efficiency is the effectiveness with which a given set of inputs are used to produce outputs.(Wikipedia)James W. Dean and Mark Perlman (1998) Harvey Leibenstein as a Pioneer of Our Time. The Economic Journal Vol. 108, No. 446 (Jan., 1998), pp. 132-152(article consists of 21 pages. Published by: Blackwell Publishing for the Royal Economic Society. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2565741

Israel Kitzner
Mark Casson
Mark Casson: Entrepreneurship and the Growth of the Firm


Peter DuckerPeter Drucker (Fobies)

Elizabeth Chell (2000) Entrepreneurship: Globalisation, Innovation and Development.(Book Review)
Lähteitä
A brief history of Silicon Valley... (by C. Haroun publiched on Entrepreneur online)

Are you an entrepreneur or a wantrepreneur?

Entrepreneurs 

History of entrepreneurship

(Edit 23.10.2015)

Comments

Anonymous said…
Mahtava juttu, että jaksat etsiä kiinnostavaa tietoa yrittäjyydestä tähän blogiisi... kertaan juuri itsekin historiakatsaukseen tutkimusta :) -KK, Jkl
Margit Niemelä said…
Tätä voi kai kutsua jonkinlaiseksi työhön liittyväksi harrastukseksi...
Anonymous said…
Huomasin että olet maininnut Richard Cantillonin sanoneen noin vuonna 1755 mutta Richard Cantillon kuoli vuonna 1734 joka iskee kutakuinkin ristiriitaan
Margit Mannila said…
Kiitos kommentistasi! Hienoa, kun näit vaivaa. Tarkensin hieman tuota tekstiä. Teos Richard Cantillon’s Essai sur la Nature du Commerce en Général ilmestyi vuonna 1755. Näyttää siltä, että se on kirjoitettu 1731. Julkaisuprosessi on siis ollut jokseenkin pitkä.
Margit Mannila said…
Ja täytyy vielä lisätä tässä se, mistä ollaan tunneilla puhuttu: lähdeviittausten merkitys. Tässä se tuli konkreettisesti esiin, miksi se on tärkeää. Lukija voi halutessaan tarkistaa asian lähteestä, josta viittaus on otettu tai muuten perehtyä itsenään kiinnostavaan asiaan. Samalla voi löytyä juurikin tällainen virhe/epätarkkuus, joka on hyvä korjata.