Johdanto verkkokauppaan: Mikä on verkkokauppa

Johdanto 
Mikä on verkkokauppa?

Verkkokaupaksi ymmärretään nykyisin internetissä oleva sivustoa/markkinapaikka, jonka välityksellä asiakas voi ostaa kauppiaalta (verkkokauppayrittäjältä) tuotteita (tavaroita) tai palveluja (esim. majoitus, matkat, liput). Suomalaiset verkkokauppiaat ovat järjestäytyneet (?) Electronic Commerce Finland -yhdistykseen, jossa tarjotaan tietoa mm. alan lainsäädännöstä ja muista tärkeistä asioista.

Verkkokauppaa on määritelty mm. seuraavasti vuonna 1999:

eCommerce is trading by means of new
communication technology. It includes all aspects of trading,
including commercial market making, ordering,
supply chain management, and the transfer of money.’
(Garrett & Skevington 1999)
Verkkokauppaa pidetään (yhä, teksti kirjoitettu 2009-2010) tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuutena. Se on pienelle yritykselle joustava mahdollisuus toimia perinteistä kivijalkakauppaa laajemmalla markkina-alueella ja se on mahdollisuus kansainvälistyä pienellä /kohtuullisella budjetilla suuremmallekin yritykselle.

Verkkokaupan perustamis- ja ylläpitokustannukset ovat yleensä pienet. Sen ylläpitämiseen on kuitenkin syytä varata aikaa. Etenkin perustamisvaiheessa työtunteja saattaa kulua arvioitua huomattavasti enemmän. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon myös se tosiasia, että verkossa täytyy toimia aktiivisesti. Siellä ei voi tehdä vain vähän jotakin silloin kun sattuu muistamaan tai huvittamaan.

TIEKE (TIEKE on tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.), tarjoaa tietoa tietoyhteiskunnan viimeisimmistä suuntauksista.


Verkkokaupasta kirjoitettua

Kuluttajan oikeudet (kuluttajavirasto)

Kuluttajansuojalaki (FINLEX)

Perusta oma nettikauppa! (Ylen sivustolla v. 2007)

Suomalainenverkkokauppa.fi 

Sähköisen kaupankäynnin aapinen (TIEKE) Tämä on päivitetty viimeksi vuonna 2003. Se on verkkoasioissa pitkä aika, mutta oppaan lukemalla saa kuitenkin kokonaiskuvan aiheesta. Ohessa oppaan sisällysluettelo:

LUKIJALLE, SISÄLLYSLUETTELO
1 MITEN AAPINEN AUTTAA YRITYSTÄ
Sähköisestä kaupankäynnistä saatavat hyödyt
2 SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN SUUNNITTELU: Miksi eli toiminta-ajatus?, Kenelle eli kohderyhmän määrittely?, Mitä eli tuote- ja palveluvalikoima?,
Miten eli ajatuksesta käytäntöön?,
Nykyinen vai uusi liiketoimintamalli,
Suunnitelman tulevaisuus
3 MARKKINOINTI JA ASIAKASPALVELU: Yrityksen www-palvelu, Sähköposti, Markkinointiverkostot,
Markkinointi hakukoneiden avulla, Www-mainonta., Markkinatutkimus,
Markkinointikanavat, Asiakassuhteet ja palvelukokonaisuus
4 MAKSUTAVAT: Maksutavan valinta, Tarkistuslista,
Maksutapojen esittely, Verkkokaupassa tehdyn maksun palautus, Tietovirtojen integrointi maksuliikenteen osalta
5 TAVARAVIRTOJEN HALLINTA: Toimitusvarmuus, Tavaravirtojen hallinnan vaiheet, Tietovirrat ohjaavat tavaravirtoja,
Jakeluketjun muutos
6 TIETOVIRTOJEN HALLINTA: Kauppamenettelyjen merkitys, Kaupan asiakirjat,
YK:n kauppamenettelysuositukset, Tietovirtojen integrointi,
Organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirto EDI
7 WWW-TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU: Suunnittelu ja toteutus, Perussuunnitelma,
Sisällön suunnittelu, Toiminnallisen sisällön suunnittelu,
Graafinen suunnittelu, Käytettävyys, Tekninen suunnittelu,
Www-palvelun käyttöönoton suunnittelu, Sisällön ylläpidon suunnittelu, Palvelun jatkokehitys
8 TIETOTURVA: Tietoturvasuunnitelma, Tietokantojen sisällön suojaaminen ja varmuuskopiot,
Palvelintietokoneen suojaaminen, Tietoliikenteen suojaaminen,
Viruksentorjuntaohjelma ja oma tarkkaavaisuus, Naamioituminen
9 SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN OIKEUDELLISET KYSYMYKSET: Kuluttajakauppa kotimaassa, Kansainvälinen kuluttajakauppa,
Yritysten välisen sähköisen kaupan oikeudellisia kysymyksiä,
Sähköisen kauppapaikan rakentaminen, Tekijänoikeudet ja lähioikeudet
10 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA LANGATTOMUUS:
Liiketoiminnan suunnittelu, Toteutussuunnitelma, Nykyiset matkaviestinpalvelut,
Tulevaisuus, .
SANASTO, TYÖRYHMÄT ja LÄHTEET

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus (TIEKE, etusivu)

Verkkokauppa, Verkkokaupan perustaminen (kuluttajavirasto)

Miksi verkkokauppa kannattaisi perustaa?


Miksi verkkokauppa kannattaisi perustaa tai paremminkin ehkä pitäisi kysyä, mitä hyötyä verkkokaupan perustamisella on juuri minun yritykselleni. Ja toisaalta  lisäksi pitäisi kysyä, mitä asiakkaani hyötyvät verkkokaupastani. Mitä sellaista minä voin tarjota heille, että he kokevat saavansa hyviä ja tarvitsemiaan tuotteita ja palveluja.


Ideakeidas : Verkkokaupan perustaminen (2009)
Evoltution Solutions -sivustolla on myös ajatuksia verkkokaupan perustamisesta.

Comments