Riskit ja riskienhallinta Risk analysisRiskit ja riskienhallinta on tärkeä aihe liiketoiminnan näkökulmasta.

Riskejä on erilaisia ja niihin voi jossakin määrin varautua. Riskianalyyseistä on olemassa erilaisia ohjeita, joihin kannattaa tutustua.

Jos ajatellaan vaikkapa projektin riskienhallintasuunnitelmaa ja sitä mitä siihen kirjataan. Yksinkertaisimmillaan se on listaus projektia uhkaavaista  potentiaalisista riskeistä tärkeysjärjestyksessä ja se miten niihin varaudutaan. Tässä on aihepiiristä esimerkki:
- riskin kuvaus: => mikä on pääasiallinen riskitekijä + mahdollinen seuraus, jos mainittu riski toteutuu
- vastuut: kuka vastaa riskin hallinnasta (kuka osaa tehdä asialle käytännössä jotakin) ja riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamisesta (valtuudet ja vastuut)
- mikä on mainitun riskin toteutumistodennäköisyys ja vakavuus, jos se toteutuu (esim. korkea, keskimääräinen, matala)
- jos mahdollista, miten riski voitaisiin estää kokonaan
- miten riskin vaikutuksia tai todennäköisyyttä voidaan pienentää
- mikä on varasuunnitelma eli mitä tehdään, jos riski realisoituu: kuka kantaa vastuun?
- ym.

Riskienhallintasuunnitelma  (projekti)


Matilainen, R. (2010). Dynaaminen riskianalyysi. (Opas, PDF)

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä (PDF) (Työsuojeluaiheinen paperi)


Riskianalyysin toteutus on esimerkki siitä, kuinka riskienhallintaa liittyvä palaveri kannattaa järjestää.

Yksinkertainen Riskianalyysi, esimerkki (PDF) Työsuojeluhallinto : http://www.tyosuojelu.fi/fi/riskienarviointi

Ahteensivu, Marko Riskianalyysi ja ennalta varautumisen periaate (Filosofia.fi)

Liiketoiminnan kehittäminen (Eija Kalliala)

PK-yritysten riskienhallinta (Yrittäjät.fi)

Riskienhallinta rakentamisessa (Rakennusteollisuus)

Riskianalyysi (Viestintävirasto)

Saarela, M. Riskienhallinta ja riskianalyysi osana onnistunutta hypermediaprojektia. (nettisivut)

Sannemann, R-L, Riskien arviointi luo hyvinvointia yritykseen.

Turvallisuus- ja riskianalyysilomakkeet (VTT)


Uusitalo, T. Riskianalyysit (VTT)

Vuori, M. Riskikartta on 2000- luvun tärkeä riskianalyysin väline. (PDF) Kattavasti mm. riskikartoista.

J.W. Meritt: Risk Management käsittelee hieman myös riskin numeerista arviointia. Analysointiin keskittyvä kirja (myös on-line) on [ Pelt05 ].

K. Timm: Justifying the Expense of IDS (selityksiä artikkelin osassa I ).

Amoroson kirja [ Amor94 ] käsittelee uhkapuita pitkälti, mutta menetelmä ei ole yleinen; vrt. A.J.Korhosen tiivis esitys aiheesta (seminaarityö 1997).

Uhkapuista turvauhkien mallinnuksessa on myös noin nelisivuinen Bruce Schneierin artikkeli (1999), ja hän käsittelee aihetta myös kirjassaan [ Schn00 ].

Ilman puitakin pärjätään: näin tekee NIST:n IT-riskien hallinnan opas (2002).(Näiden tiedot löytyvät täältä.)

Maatilan riskikartta


Risk analysis techniquesEdit 1.12.2014.

Comments

Teuvo said…
Kiitos postauksesta.Kiitos myös linkeistä, niissä oli hyviä asioita listattuna ja riskienhallinnan pääpiirteitä.
MN said…
Kiitos kommentista. Keräilen tänne sopivaa luentomateriaalia.