Sekvenssianalyysi Sequential Analysis

Sekvenssianalyysi ja "optimal matching".

Sekvenssianalyysissa ovat kiinnostuksen kohteena sekvenssit eli järjestetyt merkkijonot. Menetelmä on lähtöisin bioinformatiikasta. Bioformaatiikassa sitä on käytetty mm. DNA-sekvenssien tutkimiseen.

Nykyisin tätä menetelmää käytetään esim. pitkittäisaineistojen tarkasteluun.Sekvenssianalyysissa tarkastellaan kerralla tutkittavan koko tunnettua historiaa yksittäisten tapahtumien tai siirtymien sijaan.

Sekvenssianalyysia voidaan käyttää tiedonpoimintaan ja aineistojen rakenteiden hahmottamiseen ja toisaalta myös pelkistämiseen. Se on hyvä väline sekä tyypillisten että epätyypillisten historioiden ryhmittelyyn. (Ks. Korppi kurssikuvaus)


References


Roger Bakeman & Vincent Quera Analyzing Interaction : Sequential Analysis with SDIS and GSEQ
 (Look at also this)

Cardillo Guiseppe Sequential analysis. MATLAB.

Mordechai Gottman, John (1990). Sequential analysis : a guide for behavioral researchers.

Sequential analysis (Wikipedia)Sekvenssianalyysi

Comments