Maariskit ja ulkomaalaiset sijoitukset


 Kuva: Margit Mannila

Maariskianalyyseissä riskitkategoriat   (Country Risk Analysis CRA) jaetaan yleensä kuuteen osaan (Meldrum, D. Country Risk and Forgein Investment)
I Taloudellinen riski
II Kuljetusriski
III Valuuttakurssiriski
IV Sijainti- ja naapuririski
V Hallitsijariski
VI Poliittinen riski

Tällaiset  jaot ovat yleensä vähän tulkinnanvaraisia. Itse olisin taipuvainen laittamaan yhteen sekä sijainti- ja naapuririskin, hallitsijariskin sekä poliittisen riskin. Samoin kun niputtaisin valuuttakurssiriskin ja taloudellisen riskin samaan kategoriaan. Jako on kuitenkin alalla tunnettu ja hyväksytty, joten  sitä ei ole perusteltua lähteä näppituntumalla muuttamaan.Source: http://maplecroft.com/media/updatable/news/pra_map_2014.jpg

Text hereSource: http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/images/2013/12/blogs/cassandra/20140110_irt001_l.jpg

Text here.Source: http://fr.rsf.org/IMG/jpg/2013-carte-liberte-presse_1900.jpg
Text here.


Source: http://chinawaterrisk.org/wp-content/uploads/2014/01/Aqueduct-Map-of-Water-Stress-by-Country.jpg
Text here.


Daily Mail julkaisi otsikolla World's most (and least) dangerous countries revealed: 'Risk maps' show that it’s Finland, Norway and Iceland you should head to if you want a trouble-free holiday riskikarttoja. Otsikossa mainittiin Suomi, Norja ja Islanti turvallisimpina paikkoina viettää vähiten ongelmia sisältävä loma.  (19.11.2017).

Riskianalyysimenetelmiä

Vaarojen tunnistamismenetelmät
Onnettomuuksien mallintamismenetelmät
Seurausanalyysit
(Lähde: VTT)

Lähteitä

Euler Hermes Country Risk Maps

Euromoney country risk map 

Country Risk Map (postaus tässä blogissa)

D & B Country Risk Map (in France)

Riskianalyysit (VTT)

Riskikartta Business Risk Map (postaus tässä blogissa)

Riskit  ja riskienhallinta (postaus tässä blogissa)


Valuuttariskeistä
Handelsbanken  Valuuttasuojaustuotteita käyttämällä yrityksesi suojautuu valuuttakurssien muutoksilta helposti ja joustavasti. Lisäksi se voi varmistaa tulevien valuuttamääräisten kassavirtojen arvon. Suojaustuotteet tarjoavat myös mahdollisuuden:
  • Varmistua siitä, että budjettikurssi ei ylity
  • Välttyä epätoivotuilta tulosheilahteluilta
  • Pienentää tai kasvattaa valuuttariskiä

Nordean Jussi Hahtela kirjoittaa otsikolla, että valuuttariski voi tuhota sinänsä terveen yrityksen kilpailukyvyn. Tämä on asia, joka kannattaa ottaa vakavasti. Hahtela kirjoittaa: "Makrotason kilpailukyky on pitkälti poliitikkojen käsissä. Poliittiset päätökset ohjaavat miten veroja kannetaan ja miten kerättyjä verovaroja käytetään. Ilman toimivaa infrastruktuuria on vaikea olla kustannustehokas. Ilman hyvää koulutusjärjestelmää on vaikea palkata osaavaa henkilöstöä ja kilpailla innovatiivisuudessa.

Kilpailukyvyn makrotekijöihin voi vaikuttaa äänestyskopissa, mutta muutokset ovat hitaita. Sitä suuremmalla syyllä yrityksen kannattaa keskittyä asioihin, jotka ovat aidosti sen omissa käsissä. Tällöin puhutaan kilpailukyvyn mikrotekijöistä. Osaava henkilöstö, markkinoiden ja asiakkaiden tunteminen, järkevä investointipolitiikka ja ajan tasalla oleva strategia ovat esimerkkejä mikrotason kilpailukykytekijöistä. Samaan listaan kuuluu myös riskipolitiikka." Hahtelan kirjoitus on julkaistu myös Arvopaperi -lehdessä.

Aktian, Nordean ja Osuuspankin sivustolla on esitelty muutamia valuuttariskin suojaustuotteita.

Kauppalehdessäkin varoitellaan valututtariskistä ja muistutetaan suojauksen tärkeydestä. 

TalousSanomissa sanotaan, että valuuttariski on suurin korkosijoituksissa. Lampinen kirjoittaa, että "Kun esimerkiksi dollarimääräisen sijoituksen tuotto on muutaman prosentin luokkaa, voi pieni dollarin arvon lasku syödä koko vuoden korkotuoton."

Edit 
19.11.2017

Comments