Opintojen aloitus 2015


Kuva Margit Mannila

Opintojen aloitus

Päivätoteutukset

Opetus alkaa tiistaina 1.9.2015.
  • Liiketalous: klo 10.00, Palosaaren kampus, Wolffintie 30
  • Tietojenkäsittely: klo 10.00, Palosaaren kampus, Wolffintie 30

Monimuotototeutukset

Opetus alkaa perjantaina 21.8.2015. 
  • Liiketalous, klo 12.30, Palosaaren kampus,  Wolffintie 30.

Ylempi AMK

Opetus alkaa perjantaina 4.9.2015

Näyttökokeet ja AHOT -menettely

Näyttökokeet 2015
Huom! Näyttökokeisiin voivat osalistua päivä- ja monimuotototeutusten opiskelijat, joilla on ammatillinen perustutkinto tai muuten hankittua osaamista (esim. merkonomi tai datanomi).
Opintojaksojen sisältökuvaukset: http://www.puv.fi/fi/study/curricula/
Ilmoittaudu näyttökokeeseen e-lomakkeella: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/797/lomake.html
  • Yrittäjyys 3 op (LT, TK) Tiistai 8.9.2015 klo 15-17. Wolffintie 30, A3019, valvoja Margit Mannila. Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.9.2015
Kim,  W. Chan & Mauborgne, Renee (2010). Sinisen meren strategia. Talentum, Helsinki. Laukkanen, Mauri (toim.) (2007). Kasvuyritys. Talentum, Helsinki.Pyykkö, Manne (2011). Minustako yrittäjä? WSOYpro, Helsinki.
 
  • Liikekirjanpidon perusteet 4 op (LT) Tiistai 8.9.2015 klo 17-19. Wolffintie 30, A3019, valvoja Harri Lehtimäki. Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.9.2015
  • Asiakassuuntainen markkinointi 5 op (LT) Torstai 10.9.2015 klo 15-17. Wolffintie 30, A3019, valvoja Timo Malin. Viimeinen ilmoittautumispäivä 9.9.2015
  • Tiedottava viestintä 2 op (LT, TK) Torstai 10.9.2015 klo 17-19. Wolffintie 30, A1079, valvoja Pia Liedes. Viimeinen ilmoittautumispäivä 9.9.2015

Tiedottavan viestinnän näyttökokeeseen voi valmistautua: Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2008. Yrityksen viestintä. Edita.

Comments