Opintojen mitoitus

Kuva Margit MannilaOpintojen mitoitus 

 Lähde http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161512.pdf (9.3.2016).

Lähteet


Eeva Harjulahti & Leena Metsävuori (toim.). (2010). MITEN MENI MITOITUS, ONNISTUIKO OPPIMINEN? OPMITKU-hankkeen loppuraportti. Raportteja 97. Turun ammattikorkeakoulu. (PDF)
(9.3.2016).

Helsingin yliopisto Opintojen mitoitus. (PDF) (9.3.2016).Oulun yliopisto. Opintojen kuormittavuus, kalvosarja. (9.3.2016).

Comments