Elektronisia lehtiä

Jyväskylän yliopiston Taloustieteiden tiedekunnassa julkaistaan verkkolehteä
EJBO . Mainittun lehden kirjoituksissa keskitytään tarkastelemaan liiketoiminnan arvoja ja johtamista.
Lehden päätoimittajana on johtajuuden professori Tuomo Takala
Uusimmassa numerossa löytyy mm seruaavia artikkeleja Tarja Ketolan kirjoittama: Do You Trust Your Boss? – A Jungian Analysis of Leadership Reliability in CSR sekä Merita Mattilan & Iiris Aaltion kirjoittama From Tools to Social Construction of Organizational Reality: Studying Value Dissemination in three Case Companies.

European Journal of Economic and Social Systems
(Uusi)

Ivey Business Journal (Uusi)

Comments