Heraclitus suom. Herakleitos

Heraclitus (540-480 B.C.)


Heraclitus (suom. Herakleitos )oli se kreikkalainen filosofi, joka puhui siitä, että samaan virtaan ei voi astua kahdesti. Heraclitus (Standford University)
Tämä muuttumisen ajatus sisältyy olennaisesti systeemiteoriaan. Toisaalta inhimillinen systeemi ei voi tulla liian avoimeksi. Liian avoin systeemi sulautuu ympäristöönsä ja lakkaa olemasta. (Roolit, arvot, hierarkia)
Michael Pakaluk on käsitellyt tätä virran ajatusta blogissaan Dissoi Blogoi ainakin kahdessa kohdassa.
You Can't Speak About the Same River Twice ja A Provocative Interperation

It is impossible to step into the same river twice. (paradox)
We do step into the same river. (doxa, implicitly thought)
We both step and do not step, are and are not in the same rivers. (contradiction, formed by a synthesis of paradox and doxa)
To those who step into the same rivers, different and different waters flow. (a non-paradoxical and non-contradictory resolution) (Source: Pakaluk 2007)

Stepping into a Different River
Fragments

Also

Randy Hoyt
Roger von Oech

Linkki

FilosofeistaComments