Julkaisut

Artikkelit tieteellisissä lehdissä
Juha Kansikas , Naomi Birdthistle , Kari Karjalainen , Tytti Solankallio & Margit Niemelä (2010). ENTERPRISE EDUCATION POLICY FUTURE DIRECTIONS: EXPERIENCES AND SUGGESTIONS ON FAMILY BUSINESS EDUCATION. International Journal of Management Cases 12(3), 5-27.

Konferenssipaperit
Kansikas, J., Birdthistle, N., Karjalainen, K., Solankallio, T. & Niemelä, M. (2009). Enterprise Education Policy Future Directions: Experiences and Suggestions on Family Business Education. IFERA Conference, Limassol, Cyprus 24-27.6.2009. Conference paper.

Niemelä, Margit & Kansikas, Juha (2008). FAMILY CONTROL IN SUCCESSOR SELECTION. Choosing the Next CEO among Family and Non-family Applicants. FFI Conference, London 2008. Conference paper.

Kirjat ja artikkelit kokoomateoksissa


Niemelä, Margit (2010). Tohtoreiden työllisyys Suomessa. Teoksessa Kari Karjalainen, Tytti Solankallio & Sofia Kauko-Valli (toim.): YRITTÄJÄN YSTÄVÄNÄ. Professori Hannu Niittykangas 60 vuotta Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja N:o 179/2010. ISBN: 978-951-39-3982-3.

Niemelä, Margit (2009). MILLOIN ON OIKEA AIKA VAIHTAA OMISTAJAA? Perheyrityksestä luopumisen tarkastelua Bronfenbrennerin ekologisen teorian avulla. Teoksessa Kansikas, Juha & Tunkkari-Eskelinen, Minna (toim.): Näkijä, kokija ja tekijä. Professori Matti Koiranen 60 vuotta. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja N:o 175/2009. ISBN 978-951-39-3587-0. ISSN 1457-036X.

Niemelä, Margit (2007). Jatketaanko yritystä? Luopuako vai ei - kas siinä pulma. (88-105). Teoksessa Kansikas, Juha & Römer-Paakkanen, Tarja (toim.): Perheyrityksen yhteiskuntavastuu ja omistajuus. 130 p. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan julkaisuja Nr. 158/2007. Jyväskylän yliopisto. ISBN 978-951-39-2741-7. ISSN 1457-036X


Niemelä, Margit (2006). Pitkäikäisten perheyritysten arvoprofiili. Pitkäikäisten perheyritysten ja jatkuvuuden kuvaus Bronfenbrennerin ekologisen teorian avulla. Jyväskylä Studies in Business and Economics. 48. Väitösk.Artikkelit kotimaisissa aikakausjulkaisuissa


Neljä näkökulmaa yritysetiikkaan. Yritysetiikka 1/2009, (14-18). ISSN 1797-8866. http://ejbo.jyu.fi/pdf/yritysetiikka_2009_01_web.pdf.

Etiikka kuuluu myös kuluttajalle. Puheenvuorot. Talouselämä 42/2006 (17).

Milloin olisi oikea aika lähteä? Pomo. Lehti JTO:n asiakkaille 03/2006(28-29).

Muut kirjat ja julkaisut


Margit Niemelä & Gunvor Niemelä (2010). Upi-hevonen. Grillijuhlia laitumella. Jyväskylä: UltraArt. ISBN 978-952-92-7157-3


(Päivitetty 29.09.2010)

Comments