Kauppatieteelliseen tutkimukseen apurahoja myöntäviä tahoja

Tutkimustyötä tekevät työskentelevät joko yliopiston viroissa (nykyään varsin usein määräaikaisissa) tai säätiöiden 1-3 vuotisilla tutkimusapurahoilla. Uuden selvityksen mukaan, suora lainaus Helsingin yliopiston sivulta:
Pätkätyöt rasittavat tutkijoita ja opettajia

Kolme neljästä Tieteentekijöiden liiton jäsenestä on määräaikaisessa työsuhteessa. Muualla työmarkkinoilla vastaava osuus ihmisistä on yleensä kokoaikatyössä. Tiedot käyvät ilmi liiton julkaisemasta Pätkillä tieteen huipulle -raportista.

Yli 80 prosenttia liiton jäsenistä toimii yliopistoissa, missä useimmat virat ovat määräaikaisia. Tutkijoista ja opettajista vain joka kymmenes työskentelee pysyvässä palvelussuhteessa. Liiton 6000 jäsenestä 40 prosenttia on tutkijoita, 31 prosenttia yliopisto-opettajia ja noin 25 prosenttia yliopistojen ja tutkimuslaitosten muita asiantuntijoita.

Määräaikaiset työsuhteet ovat lisäksi kovin lyhyitä: yli puolella määräaikaisista tieteentekijöistä palvelussuhteen pituus on enintään 12 kuukautta. Yli kolmen vuoden määräyksiä on vain joka viidennellä. Liiton jäsenkyselyyn vastanneista 65 prosenttia koki työpaikkansa olevan uhattuna, ja määräaikaisuus oli suurin syy.

Liiton jäsenet ovat korkeasti koulutettuja. Joka toisella jäsenellä on tieteellinen jatkotutkinto. Tohtorintutkinto on lähes joka kolmannella.

Jäsenkyselyn tekivät YTT Antero Puhakka ja KL Juhani Rautopuro Joensuun yliopistosta. Pätkillä tieteen huipulle -raporttia voi tilata Tieteentekijöiden liiton toimistosta, puh. (09) 1502 631, liisa.hoikka@tieteentekijoidenliitto.fi.


Apurahoja myöntäviä tahoja/koostesivustoja lähinnä kauppatiteelliseen tutkimustoimintaan liittyen.

Kaute säätiö on kaupallisten ja teknillisten alojen tutkimusta rahoittava säätiö

Naisten tiedesäätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö, Jyväskylä myöntää apurahoja Jyväskylän yliopistossa tehtäviin jatko-opintoihin

Olvi-säätiö

Op-ryhmän Tutkimussäätiö Tämän säätiön apurahat on tarkoitettu pankki- ja rahoitusalan tutkimusta tekeville.

Suomen Akatemia Akatemian haut ovat kaksi kertaa vuodessa a) tammikuussa, b) lokakuussa


Suomen Kulttuurirahasto

Säätiöpalvelu (Linkkejä apurahahakemuksiin)


Jenny ja Antti Wihurin rahasto


Säätiörekisteri

Comments