Oikeustiede -oikeustieteen jako

Oikeus jakautuu neljään alaan: Prosessioikeuteen, julkisoikeuteen, rikosoikeuteen sekä yksityisoikeuteen. Prosessioikeus sisältää ne lait ja normit, joilla säädellään oikeudenkäyttöä.(Wikipedia)

Comments