Aluetutkimus Cities and regions

Tolvanen Harri


Kalliola Risto


Harri Tolvanen


Jaakko SuvantolaImai, Maasaaki (1986). Kaizen (Ky'zen): the Key to Japans Complete Success. McGraw-Hill Publishing Company. New York.

Itkonen, K. Ristilä, J. & Storhammar, E. (2006). Välineitä hanketoiminnan organisaatio- ja aluetason vaiktusten mitaamiseen. Alueosaaja-hankkeen IV väliraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2003:7. Helsinki: Yliopistopaino.

Ristilä, J. & Haukka, J. (2005.) ESR-hankkeet alueellisen osaamisen kehittämisessä - Hanketoiminnan vaikutuksia Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Keskisuomen maakunnissa, väliraportti II. Opetusministeriön julkaisuja 2005:3. Helsinki: Yliopistopaino.

Ristilä, J. & Haukka, J. (2005.) Innovation activity in the ESF projects of Central Finland, Päijät-Häme and Satakunta. Third intermediate report of the ALUEOSAAJA-project. Publications of the Ministry of Education, Finland 2005:37. Helsinki: Yliopistopaino.

Ristilä, J. & Haukka, J. (2005). Innovaatiotoiminta Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Satakunnan ESR-hankkeissa, ALueosaaja-hankkeen III väliraportti. Opetusministeriön julkaisuja: 2005:34. Helsinki: Yliopistopaino.

Styhre, Alexander (1998.) The Pleasure of Management Ideas. The Discursive Formation on Kaizen. Lund Studies in Economics and Management 44. The Institute of Economic Research Lund University Press. Malmö.

Valkonen, Tapani (1981.) Hastattelu- ja kyselyaineiston alanyysi sosiaalitutkimuksessa. 6. painos. Gaudeamus: Helsinki.

Comments