Johdon laskentatoimi

Näsi- Hokkanen- Latvanen Salme Näsi — Arja Hokkanen — Jaana Latvanen 2001. Johdon laskentatoimen hyväksikäyttö ja kehittämistarpeet erilaisissa kunnallisissa toimintayksiköissä. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta


(Linkkejä, täydentyy)

Comments