Kauppatieteellinen koulutus Suomessa

Karhu, A. 2007. Korkeakouluexpansio Suomessa Vaasan Yliopisto. Kansantaloustiede. Pro gradu -tutkielma.


Lehtinen Uolevi Kauppatieteellinen jatkokoulutus ja sen kehittäminen LTA 1/07.
Lisätietoja KATAJA:sta (Myös tästä) Katajan kotisivut.

Oulun yliopiston historiaa

Comments