Keski-Suomessa on satsattu koulutukseen

Oheinen kirjoitus on julkaistu EduCluster Finland -uutiskirjeessä


Klusterin strategiatyö edistymässä
Jyväskylällä ja Keski-Suomella on vahva rooli suomalaisessa koulutuskentässä. Alueemme
oppilaitoksissa koulutetaan monipuolisia osaajia, jotka ovat valmiita tarttumaan niin kansallisiin
kuin kansainvälisiinkin haasteisiin. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen on yksi keskeisimpiä
yhteiskuntakehittämisen osa-alueita. Eikä vähiten siksi, että oppiminen jatkuu läpi elämän.

Olemme tammikuun viimeiseltä viikolta saakka olleet mukana koulutusklusterityössä, jonka
juuret ovat vuonna 2005 aloitetussa kehittämis ja yhteistyöhankkeessa. Käsissämme on
innovatiivinen ajatus, jonka rohkea ja ennakkoluuloton kaupallistaminen avaa meille
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin uusia mahdollisuuksien ovia. Tavoitteenamme on,
yhdessä keskisuomalaisten koulutussektorin toimijoiden kanssa, edetä entistä
määrätietoisemmin, Optiimista kohti toimivaa, asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan palvelevaa
koulutusklusteria.

Menneen kolmen kuukauden aikana, käytännössä työ on edennyt kahdella rintamalla.
Olemme kuunnelleet eri tahojen edustajia koulutusklusterin strategian kehittämisen
näkökulmasta, suuntautuen tulevaisuuteen. Toinen näkökulma on liittynyt kiinteästi menneen
tarkasteluun, arviointitutkimukseen. Toiminnan näkökulmasta tärkeimmiksi vahvuuksiksi ovat
nousseet erityisosaamiseen ja yhteistyöhön liittyvät teemat. Mahdollisuuksien teemakirjo on
laaja. Keskeisimpinä nähdään kansainvälistyminen, innovaatiot ja verkostot.
Myös yhteistyön työllistävät vaikutukset nähdään merkittävinä mahdollisuuksina.
Realistiseen kehittämistyöhön kuuluu aina myös heikkouksien ja uhkien hahmottaminen.

Hinnoittelun osaaminen, asiakkaat ja toiminnan tuottama lisäarvo mietityttävät (heikkoudet).
Uhkakuvat hahmottuvat vastaavasti sitoutumisen, henkilösidonnaisuuden ja
eturistiriitojen näkökulmasta.

Me voimme täällä Keski-Suomessa olla ylpeitä siitä, että olemme olleet edelläkävijän roolissa,
mitä tulee suomalaisen koulutusosaamisen kehittämiseen kumppanuuden näkökulmasta.
Yhdessä tekemällä, ajattelumallimme mukaan, olemme enemmän kuin osiemme summa. Suomi
ja suomalainen koulutus on tästä hyvä esimerkki. Maassamme on tarjottu yhdenvertainen koulutus kaikille, tulotasosta riippumatta. Olemme kaikki voineet rakentaa yhteiskuntaamme ja toimia sen parhaaksi osaamisestamme käsin. Tulokset ovat nähtävissä. Meillä on ollut mahdollisuus jatkuvasti kouluttaa ja kehittää itseämme ja osaamistamme muuttuvissa tilanteissa. Vahva koulutus, teoreettinen osaaminen ja tutkimus ovat tulevaisuudessakin peruskivijalkana
innovaatioille, uudelle tulemiselle ja menestymiselle. Meidän on aika toimia nyt.

Comments