Ekologisia sovelluksiaGlobalization, Entrepreneurship and Small Business
(Source More information on the pages.)

Minulla oli ilo luennoida JAMK:n tutkimusseminaarissa. Luennon pitäminen on aina myös oman oppimisen ja oivaltamisen paikka. Itselleni tuli muutama oivallus, jotka voivat jo olla jollakulla käytössä, mutta laitan ne kuitenkin tähän esiin.

Aiheenani oli Bronfenbrennerin ekologinen teoria ja sen soveltaminen tieteellisessä tutkimuksessa. Bronfenbrennerin malli on tietyllä tavalla maailmoja syleilevä ja monikerroksellinen - aivan kuten ekologiset kehät periaatteessa väistämättä ovatkin. (Ajatellaanpa vaikka luonnon ekosysteemiä.)


Päivän lopuksi pohdimme Bronfenbrennerin mallin mahdollisia sovellusalueita käytännön työelämän ongelmien ratkaisemisessa ja tutkimuksessa. Listaan kertyi 26 erilaista vaihtoehtoa, jotka mielestäni kaikki olivat aivan realistisia mahdollisuuksia hyödyntää tätä mallia.


PEST- malli on JAMK:ssa saanut perään kirjaimet E ja K. E = ekologinen ja K = kulttuuri.

PESTEK

Mikro

Meso

Ekso

Makro

Poliittinen

Ekonominen

Sosiologinen

Teknologinen

Ekologinen

KulttuuriPEST-analyysia on kuvattu myös ekologisina kehinä, joten bronfenbrennerin yhdistäminen siihen ei ole kaukaa haettu.

http://www.provenmodels.com/files/1e75ea74c642995ddc8cc85a9c41bbd7/PEST_analysis.gif


Luennolla olleet varmasti huomaavat tällä olevan yhteyttä ParentLink Model- mallin perusteella rakentamaani ja luennolla esittelemääni BusinessLink Model -malliin. Tässä siis jälleen konkreettinen esimerkki siitä, kuinka asiat ovat riippuvaisia toisistaan.


Swot ja Boston Consulting Group- portfolioajattelu ovat periaatteessa samaa juurta, joissa asiat vain ovat kirjoitettu auki hieman eri tavalla. Sama ajattelu on taustalla yllä esitetyssä PEST-analyysissä.

Swot

Mikro

Meso

Ekso

Makro

Vahvuudet

Mahdollisuudet

Heikkoudet

UhatNancy Milton- mallin lähtökohtana on asioiden ratkaiseminen. Ajattelu yhdistettynä Bronfenbrennerin malliin voisi näyttää esimerkiksi tältä:

Asia B1

Asia B2

Asia B3

Asia B4

Makro

Ekso

Meso

Mikro


Asia A1

Asia A2

Asia A3

Asia A4

PESTE sisältää yleensä kirjaimien mukaan viisi asiaa:

Poliittiset muutosvoimat

Ekonomiset muutosvoimat

Sosiaalisia muutosvoimia

Teknologisia muutosvoimia

Ekologisia muutosvoimia

Tässä suora lainaus PEST -analyysistä, jossa kirjoittajina ovat:

Kirjoittajat:

Amadeus Assosiation (Austria)

Second Chance Assosiation (Bulgaria)

Ass.forSeo (Italy)

South Carelia Polytechnic (Finland)

Fundatia pentru Mestesuguri / Crafts Foundation Romania (Romania)

Instituto de Formaciòn y Estudios Sociales (IFES) (spain)

Yhteistyökumppanit:

Fundaciòn Espaňola para la Innovaciòn de la Artesania (Spain)

Departamento de Teoria e Historia de la Educaciòn. Facultad de Educaciòn.

Universidad Complutense de Madrid (UCM). (Spain).

Departamento de Mètodos de Investigaciòn y Diagnòstico en Educaciòn.

Facultad de Educaciòn. Universidad Complutense de Madrid (UCM). (Spain).

Koordinaattori ja pedagoginen ohjaus:IFES team.

Handmade -projektiin osallistuneitten partnereitten kotisivuosoitteet:

Amadeus Assosiation (Austria): www.amadeus.or.at

Second Chance Assosiation (Bulgaria)

Società Consortile “Ass.forSeo” (Italy)

South Carelia Polytechnic (Finland): www.scp.fi

Fundatia Pentru Mestesuguri / Crafts Foundation Romania (Romania): www.crafts.ro

Fundaciòn Espaňola para la Innovaciòn de la Artesania (Spain): www.fundesarte.org

Universidad Complutense de Madrid (Spain): www.ucm.es

Instituto de Formaciò y Estudios Sociales (IFES) (Spain): www.ifes.es

PEST Analyysi.

Mikä on PEST Analyysi?

PEST analyysi - on hyvin tärkeää, että yritys tutkii ympäristöään ennen markkinointiprosessin aloittamista. Itse asiassa ympäristön analysoinnin pitää olla jatkuvaa ja siitä saatavaa tietoa tulee käyttää kaikessa suunnittelussa. Organisaation markkinointi-ympäristö sisältää:

1.Sisäinen ympäristö kuten henkilöstö (tai sisäiset asiakkaat), työpajan tekniikka, palkat ja rahoitus, jne.

2. Mikro-ympäristö kuten: ulkoiset asiakkaamme, agentit ja jakelijat, toimittajat, kilpailijamme jne.

3. Makro-ympäristö kuten: Poliittiset (ja lailliset) voimat, Taloudelliset voimat, Sosiokulttuuriset voimat, ja teknologiset voimat. Nämä tunnetaan PEST tekijöinä.

Poliittiset tekijät

Poliittisilla tekijöillä on valtava vaikutus liiketoimintasi säätelyyn sekä kilpailijoiden valtaan ja muuhun liiketoimintaan. Sinun on huomioitava sellaisia tekijöitä kuin:

1. Kuinka vakaa on poliittinen ympäristö?

2. Onko hallituksen politiikalla vaikutusta lakeihin, jotka säätelevät verotusta tai liiketoimintaasi?

3. Mikä on hallituksen asema markkinoinnin etiikassa?

4. Mikä on hallituksen talouspolitiikka?

5. Onko hallituksella näkemys kulttuuriin ja uskontoon?

Taloudelliset tekijät

Pitääkö sinun miettiä kaupan taloutta lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä. Tämä on erityisen totta, kun suunnittelee kansainvälistä kauppaa. Sinun on seurattava:

1. Hintoja.

2. Inflaation tasoa

3 .Työn tuottavuuden tasoa

4. Talouden pitkäntähtäimen ennusteita.

Sosiokulttuuriset tekijät

Sosiokulttuuriset tekijät vaihtelevat maasta toiseen. On hyvin tärkeää, että selläiset tekijät tunnistetaan. Sellaisia tekijöitä ovat:

1. Mikä on vallitseva uskonto?

2. Miten suhtaudutaan tuontitavaroihin ja palveluihin?

3. Vaikuttaako kieli tuotteiden levittämiseen markkinoille?

4. Kuinka paljon kilpailijoilla on vapaata aikaa?

5. Mikä on naisten ja miesten rooli yhteiskunnassa?

6. Miten kauan väestö elää? Ovatko vanhukset terveitä?

7. Omaako väestö vahvat/heikot mielipiteet ympäristöasioihin?

Tekniset tekijät

Tekniikka on jatkuvan kehityksen elinvoima ja se on globalisaation veturi. Mieti seuraavia näkökohtia :

1. Salliiko teknologia tuotteiden ja palveluiden edullisemman tuottamisen ja paremman laatustandardin?

2. Tuottaako tekniikka asiakkaille ja liiketoiminnalle edistyksekkäämpiä tuotteita ja palveluita?

3. Miten jakelua on muutettu ottaen huomioon uusi tekniikka esim. internet, huutokaupat jne.?

4. Tarjoaako tekniikka yrityksille uusia tapoja asiakaskontakteihin kuten esim. banderolleja, Asiakaslähtöistä johtamista (CRM) jne.? (Likki alkuperäiseen tekstiin löytyy tästä)

PESTE-analyysi

Apumenetelmä, jolla selvitetään ilmiön tai organisaation poliittista, ekonomista, sosiaalista, teknistä ja ekologista tilaa ja tulevaisuutta. Monitoroituja muutosvoimia voidaan hyödyntää eri tavoin esim. yhteiskunnallisia skenaarioita laadittaessa ne voivat toimia tulevaisuustaulukon muuttujina tai vaikka taustamateriaalina organisaation laatiessa skenaarioita toiminnalleen.

Muutosvoimia avataan tarkoitukseen sopivalla tavalla, kuten esimerkiksi

  1. Poliittisia: lainsäädännön rajoitukset, kansainväliset sopimukset, rikollisuus, yhdentyminen esim. EU, tutkimus-, kehittämis-, alue-, matkailu-, yms. politiikka;
  2. Ekonomisia: maailman, Euroopan, alueen talouskehitys, talouskriisit ja lamat, kilpailurajoitukset, julkinen rahoitus ja tuet, ostovoima;
  3. Teknologisia: informaatio- ja tietoliikenne, bio-, nano-, energiateknologiat, verkkokauppa, virtuaalimaailma;
  4. Sosiaalisia: arvot, kulutuskäyttäytyminen, ikärakenne, muuttoliike, syntyvyys ja
  5. Ekologisia: kasvihuoneilmiö, ilmaston muutos, saastuminen, jäteongelmat, liikarakentaminen, ympäristötietoisuus, infrastruktuurin muutos.

Toimintaympäristön muutokseen suunnatun tarkistuslistan symboleina on PESTE:n lisäksi käytetty muitakin kirjainyhdistelmiä, kuten APESTE, PESTEC, STEEP, EPISTELE. Tarkastelussa on edellä esitetyn luokittelun lisäksi tällöin voitu erotella erillisiksi muutosvoimien luokiksi mm. A symboloimaan asiakasta, C kulttuuria, L lakia, jne. Symboleja tärkeämpää on ymmärtää tarkastella toimintaympäristöä ja muuttujia laajalla perspektiivillä.

Tämä teksti ja muuta siihen liittyvää löytyy tästä linkistä.


Pest-analysis

Pest-analysis (kuvia googlehaun kautta)


(Päivetetty 17.8.2010)

Comments