Impulssiostaminen verkkokaupassa

KTT Nina Mesiranta Tampereen yliopistosta kertoi impulssiostamisesta verkkokaupassa. Hänen juuri hyväksytty väitöskirjansa Consumer online impulsive buying: Elements and typology (PDF) on ladattavissa Tampereen yliopiston sivustolta. (tai sen voi ostaa Granum-kirjakaupasta). Luento oli 25.11.2009 Jyväskylässä.

Todettakoon heti aluksi, että Mesirannan aineisto on vuodelta 2006, jolloin verkkokauppabuumin voi katsoa vasta olleen aika alkuvaiheessa. Haastateltavia aineistossa oli 17 kpl, joista 11 oli naisia ja 6 miehiä. Iältään haastateltavat olivat 25-44 -vuotiaita. Verkon käyttäjinä he olivat erilaisia. Mukana oli kokeneita konkareita ja vasta vähän aikaa verkossa mukana olleita.

Mesiranta totesi, että verkko-ostamisen tutkiminen ja kuluttajakäyttäytyminen verkkokaupassa on mielenkiintoinen ja tutkimisen arvoinen asia, sillä aikaisemmat tutkimukset koskevat kuluttajan käyttäytymistä kaupoissa ja kauppakeskuksissa. Vallalla olleen käsityksen mukaan kuluttajan verkossa tekemät ostokset ovat harkittuja ja suunniteltuja. Tätä mielikuvaa kuluttajat haluavat ylläpitää myös itse.

Tosin toisenkin suuntaisia ajatuksia aiheesta on esitetty. Esim Wood (2005) on todennut, että suunnittelemattomasta ostamista on tullut osa nykyistä kuluttamista ja Hausman (2000) näkee, että 50% ostoista on impulssiostoja.


Impulssioston ominaispiirteet (Ks. myös impulssioston ominaispiirteet esim. Jones et al 2003 ja Rook 1987.)
Suunnittelematon (unplanned)
Ajattelematta (unreflective)
Välittömästi (Immediate)
Hedonistiset piirteet (hedonic component)
Altistuminen ärsykkeille (Exposure to a stimulus)

Mesiranta sai löysi aineistosta kolmen tyylisiä (päätyypit) ostajia.

Päätyypit alatyyppeineen ovat:

Order increase
Multiple purchasing
Complementary purchasing
Additional purchasing

Webstore browsing
Pastime browsing
Promotional browsing

Out-of-context purchasing
Trial purchasing
Social purchasing


Verkkokaupan rakentamisessa impulssiostaminen kannattaa huomioida. Amazon on erinomainen esimerkki tästä.

Comments