Mentorointi

Mentori-mytologia: Mentori-mytologian juuret ovat antiikin Kreikassa, kuten monen muunkin arkeemme vaikuttavan tarinan. Nuori Telemachus sai Mentorin oppaakseen Ateenassa. The roots of the practice are lost in antiquity. The word itself was inspired by the character of Mentor in Homer's Odyssey. Though the actual Mentor in the story is a somewhat ineffective old man, the goddess Athena takes on his appearance in order to guide young Telemachus in his time of difficulty. (Wikipedia)

http://www.students.tut.fi/~kivisto3/kurssit/otiha/kuvat/barrymodel3.gif

(Lähde: Osaamisen ja tietämyksen hallinta, Markku Kivistö)

Päivän trendi, työnohjauksen rinnalla ja ehkäpä sen syrjäyttävänänkin asiana on, mentorointi. Mentorointi ei ole mikään uusi asia, mutta se on ehkä jälleen löydetty aktiiviseen työkalupakkiin yhdeksi työkaluksi.

Se mikä tekee mentoroinnista erilaista, muihin osaamisen siirtämisen menetelmiin, on se, että mentoroinnissa suuntaudutaan tavoitteellisesti aktorin työn tai uran kehittämiseen. Tosin ei niin, että mentori olisi jonkinnäköinen vastausautomaatti, joka tietäisi kaiken kaikesta, osoittaisi aktorille urapolun tai peräti raivaisi sen tieltä kaikki pienet ja suuret esteet, jotta aktorilla olisi helppoa edetä kohti uraunelmaansa. Ei, vaan mentorin tehtävänä on auttaa enemmänkin aktoria oivaltamaan itse omat mahdollisuutensa ja resurssinsa. Wikipediaan mentorointia on määritelty mm. seuraavasti: Mentorointi on ikäjohtamisen menetelmä, jonka avulla voidaan siirtää kokemusperäistä tietoa ja osaamista – myös ns. hiljaista tietoa – vanhoilta taitajilta nuoremmille. Ehkä tässä toteutuu jollakin tavalla J.A. Hollon ajatus, kasvamaan saattamisesta, joka hänellä liittyi lasten kasvatukseen.

Mentoroinnin suosio on kasvanut selkeästi. Ehkä siksikin, että aikaa kahdenkeskisiin keskusteluihin ei työpäivien aikana juurikaan jää ja toisaalta esimiehen kanssa saattaa olla haastellista keskustellakaan ihan sillä tasolla, mitä mentorin kanssa parhaimmillaan pystyy keskustelemaan. Olen itse osallistunut useampaan mentorointiprosessiin mentorina. Prosessit olivat hyvin erilaisia lähtökohdiltaan, mutta niissä on ollut yllättävän samankaltaisia piirteitä.

Kuvaannollisesti voi sanoa, että me kaikki saamme syntymähetkellämme käsiimme mahdollisuuksiemme avainnipun. Kyvykkyytemme, lahjamme, joita voimme halki elämän kehittää. Tuossa avainnipussa erottuvat todennäköisesti selkeästi jo aika varhaisessa vaiheessa tietyt asiat ja ominaisuudet, joiden voi ajatella olevan niitä vahvuuksia, joiden varaan kunkin yksilön elämä ja ura pääsääntöisesti rakentuvat. Näitä vahvoja, suuria avaimia, on meidän jokaisen helpompi kehittää ja niillä asioilla ansaita leipämme. Nipussamme on todennäköisesti myös vaihtoehtoja. Niitä avaimia, jotka eivät heti ole niin voimakkaita, mutta joita voi helposti vahvistaa ja kehittää.

Henkilökohtaisesti olen aina yrittänyt pyristellä liike-elämästä johonkin muualle, huomatakseni yhä uudelleen ja uudelleen tavalla tai toisella työskenteleväni yritysmaailmassa, jos en myynnissä ja markkinoinnissa, niin sitten yrittäjänä tai kouluttajana. Ja mikäs siinä. Tämä on haasteellista ja mielenkiintoista. Ei tarvitse tyytyä yhteen osa-alueeseen, jos ei halua.

Käytännössä kaikkien ovien avaamiseen ei aina riitä se oma avain/avaimet, vaan joskus tarvitsemme enemmän ja vähemmän apua. Mentori on mielestäni yksi tällainen ovenavaaja, joka kykenee näyttämään millaisia mahdollisuuksia toisenlaisilla avaimilla aukenee.

Ei pidä huolestua, jos mieluinen ovi ei aukea heti ja se omannäköinen ura etene suoraviivaisesti ja vauhdikkaasti kohti huippua. Voi olla, että et tee työtä sydämelläsi tai ehkä et ole vielä kypsä siihen kaikkeen vastuuseen ja velvollisuuksien määrään, jota sinulle haastava ja mieluinen ura voisi tarjota. Ymmärrät sen ehkä paremmin myöhemmin. On hyvä päästä kiertämään takaovien kautta saleihin. Silloin usein on oppinut ja oivaltanut jotakin sellaista, mitä ei milloinkaan muuten olisi voinut oppia ja omaksua.

Mentorointi tarkoittaa siis käytännössä ohjausta ja tukea, jota osaava, kokenut ja arvostettu henkilö antaa nuoremmalle kehityshaluiselle ihmiselle. Aktorin oma rooli on merkittävä. Tai paremminkin pitäisi sanoa täysin ratkaiseva. Paraskaan mentori ei kykene tarjoamaan valmista vapaiden valintojen konvehtirasiaa, josta aktori voisi valita mieleisensä herkkupalat omalle tarjottimelleen. Aktori joutuu rakentamaan uransa itse, lähdettävä henkisen kasvun matkalle. Mentori on siinä hyvänä tukena, mutta mentori ei voi tehdä mitään aktorin puolesta eikä tuupata aktoria eteenpäin kehittymisen tielle. Hän voi ainoastaan esitellä mahdollisuuksia, tehdä tiukkoja kysymyksiä ja osoittaa karikoita, joita hän on kohdannut.

Asiat eivät sitten kuitenkaan ole niin yksiviivaisia. Paradoksaalisesti, se mikä on ollut mentorille karikko voikin olla aktorille vain nopeasti ylitettävä haaste.

Kuinka mentoroinnin voisi tiivistää. Ehkä niin, että se on tavoitteellinen kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jolle on ominaista henkilökohtaisuus, luottamus, avoimuus ja sitoutuneisuus. Tai Maija Paavilainen on sittenkin sanonut sen runollisemmin: Jos auttaa toista avaamaan nuppunsa, on melkein kuin kukkisi itse.

Linkkejä

Sanna Mutanen ja Anna-Maija Lämsä (2006) ovat kirjoittaneet Mentoroinnin merkityksestä naisten urakehitykselle. Oheinen taulukko (Taulukko 1) on lainaus heidän tekstistään. (Voit lukea kokonaisen tekstin täältä: PDF)
Taulukko 1. Mentoroinnin merkitykset mentoroitavana olleiden naisten urakehitykselle
maskuliininen mentorointimalli <->feminiininen mentorointimalli


TieVie-mentorin tehtävänkuva


Business Gateway


Business Mentoring

Business Mentors (articles)

Hese

Helakorpi, Seppo Mentorointi ja hiljainen tieto. (PDF)

How to find and select a business mentor?

Yrittäjät.fi: Mentorointi yritysmaailmassa

Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu - Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja

Kirjassa tarkastellaan ammatillisuutta ja ammatillista kasvua aikuiskasvatuksen asiantuntijoiden voimin. Aikuiskasvatustieteen asiantuntija-artikkelien näkökulmina ovat muun muassa ammatillinen identiteetti, autonomia ja opettajan ammatillisuus, mentorointi ammatillisen kasvun tukena sekä täydennyskoulutus ja ammatillinen kasvu. Hinta 32,00 € (Kansanvalistusseura)

KM Merja Karjalaisen kasvatustieteen väitöskirja ”Ammattilaisten käsitykset mentoroinnista työpaikalla” (PDF)

Leskelä Jori (2005. Mentorointi aikuisopiskelijan ammatillisen kehittymisen tukena. Väitösk. Tampere (PDF)

Tunkkari-Eskelinen, Minna (2005). "Mentored to feel free; Exploring family business next generation members". Väitösk.

Marja-Liisa Vesterinen & Ullamaija Kauppinen (2006) Mentorointi opiskelijan ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun tukena.Kever 4/2006, ISSN 1796-8283.


VertaisryhmämentorointiSource: BM

Comments