Rakennusalan yrityksistä

Elisa Akola – Jarna Heinonen – Anne Kovalainen – Katri Suvanto (2008). Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa – tarkastelussanuoret ja ikääntyneet. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 29/2008.

Franchisingiä rakennusalalle

Kiinteistö- ja rakennusala

Käännetty arvonlisävero rakennusalalle

Käännetty arvonlisävero rakennusalalla (lähde:KPMG )

Maanrakennusala

Mestarin neuvoilla kirvesmieheksi


Raksan aika

Rakennusala (koulutuksesta)

Rakennusalan yrittäjä

Rakennusalan yrittäjille töitä tarjolla

Rakennusala pelkää veronkiristyksiä (Talouselämä)

Yrittäjän matkakustannusten korvaamisesta

YTN Rakennusala

Tuottava toimisto -hankkeen tulosten liiketoimintamahdollisuuksien arviointi (Tekes, TKK 2004)
Tuottava Toimisto 2005 -projekti on ollut laaja toimistojen sisäympäristöä ja tuottavuutta käsittelevä TKK:n tutkimus- ja kehittämishanke. Työssä arvioitiin Tuottava Toimisto 2005 -projektin tulosten hyödyntämismahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden liiketoiminnassa. Työssä tunnistettiin Tuottava-toimisto 2005 -projektin synnyttämät liiketoimintaa edistävät vaikutusmekanismit kiinteistö- ja rakennusalan arvoverkoissa, arvioitiin sisäympäristöliiketoimintaan liittyvä potentiaali kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille sekä annettiin näihin liittyviä suosituksia koskien laajasti koko kiinteistö- ja rakennusalaa.
http://www.tervetalo.net/tt2005/files/tt2005_arviointiraportti.pdf 

Rakennusalan yrittäjä  (video)

Ideoita rakennusalalle.

Konkariyrittäjä tietää, että ammattitaito on menestymisen edellytys.

Rakennusala (Opetushallitus)

Rakennusalan yrittäjä keksi pyöreän asuntovaunun.

Urakkaharava

Comments