Yritysten toimialaluokitus

Yritysten toimialaluokitus löytyy tilastokeskuksen sivustolta:

Toimialaluokitus 2008

InEnglish 

Luokitukset-pääsivu

Lainaus Tilastokeskuksen sivustolta:


Toimialaluokitus TOL 2008 -käsikirja

Toimialaluokituksen avulla luokitellaan yrityksiä, organisaatioita ja yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella. Sitä käytetään useissa eri tilastoissa, tietojärjestelmissä ja tutkimuksissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Uuden TOL 2008:n rakenne on muuttunut verrattuna TOL 2002:een. Uusia pääluokkia on muodostettu kokoamalla osia entisistä pääluokista, ja luokituksen alimmilla tasoilla uusien luokkien määrä on kasvanut noin sadalla. TOL 2008 otetaan tilastoissa käyttöön vuoden 2009 alusta, ja se korvaa vuoden 2002 kansallisen toimialaluokituksen.
Toimialaluokitus TOL 2008 -pääjulkaisu sisältää toimialaluokituksen nimikkeistön ja määritelmät sekä toimialaluokitusten 2002 ja 2008 väliset muutokset. Toimialaluokitus TOL 2008 pääjulkaisua täydentää erillinen hakemisto-osa.
Toimialaluokitus TOL 2008 perustuu Euroopan unionin toimialaluokitukseen, NACE Rev. 2:een, jota käytetään EU:n jäsenmaissa. TOL 2008 on Eurostatin hyväksymä Suomen kansallinen versio NACEsta. TOL 2008 on NACEn mukainen nelinumerotasolle asti, viisinumerotaso on Suomen kansallinen tarkennus.
Julkaisusarja: Käsikirjoja
ISSN 1797-5646
ISBN 978-952-467-966-4
Lataa julkaisu pdf-muodossa.(Edit 4.5.2015)

Comments