YEL Kuva: MM


Itsenäisen yrittäjän ,on järjestettävä itselleen työeläketurva yrittäjän eläkelain 1272/2006, YEL:n, mukaan.

YEL-työtulo (ETERA)

YEL-vakuutus pitää ottaa, jos
  • yrittäjä työskentelee yrityksessä
  • yrittäjä on 18–68 vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa.
  • yritystoimintaa harjoitetaan vähintään 4 kuukautta (7430,59 €/v vuonna 2014, vuonna 2015 tuloraja on 7 502,14 €/v)
  • yrittäjän ansiotulo ei kuulu minkään muun eläkelain piiriin.
Myös eläkeaikana harjoitettu yrittäjätoiminta vakuutetaan. Työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä olevan yrittäjän YEL-vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Sivutoiminen yrittäjä

Myös sivutoimisella yrittäjällä pitää olla YEL-vakuutus, jos YEL-työtuloksi on arvioitava vähintään 6 560,93 euroa vuodessa. Vuodesta 2002 lähtien ei YEL-vakuuttamisesta ole saanut vapautusta.
Eläketurvakeskus

Eläke-Fennia

Tapiola

YEL- vakuutus (Veritas)

YEL-vakuutus (Ilmarinen)

YEL -vakuutus (Turva)

YEL -vakuutus (Varma)

Yrittäjät.fi 

(Edit 15.12.2014)

Comments