Turner & Killan Collective behavior

Kolleega suositteli minulle vuosia sitten, että tutustuisin psykologian alaan kuuluvaan  teokseen, jossa on avattu ryhmäkäyttäytymisen (YSA) (group behaviour) perusteita. Tarkasti ottaen ryhmäkäyttäytyminen sijoittuu sosiaalipsykologian alle. (Sosiaalipsykologian sanastoa). Teos oli tutustumisen arvioinen ja tuli mieleeni, että siihen tutustuminen saattaa auttaa muitakin, joten merkatkaa muistiin Turnerin ja Killanin jo vuonna 1972 kirjoittama teos Collective behavior. Turner, Ralph H.and Lewis M. Killan 1972. Collective behavior. London: Prentice-Hall. Linkki  (World Cat) Aiheesta Collective behavior esim. World Cat:issa.

Collective behavior (Wikipedia)


EEION


Kirjaan tähän ylös tuon teoksen sisällysluettelon. Teos on sosiaalipsykologisen tutkimiskirjallisuuden klassikkoja ja se kannattaa laittaa siksi muistiin. Sillä käytännössä tieteellisen työn painoarvoa lisää aina se, että tutkija viittaa alan klassikkoihin (osoittaa tuntevansa alansa keskustelua pidemmältä aikaväliltä kuin kaksi vuotta). Tosin jos tuoreet lähteet puuttuvat kokonaan, voidaan tietenkin tulkita, että tutkija ei tiedä, mitä alalla on tapahtunut parin viimeisen vuoden aikana. Tässä välimaastossa tieteentekijä tekee valintoja.Contents
1. The field of collective behavior
The Crusades
The Selma March

2. Approaches to the crowd
Epidemic Hysteria
Weekend Retreat

3. Communication in collective behavior: rumor
Implications of observations from life situations/Sherif and Harvey
Organized and unorganized groups under fear and frustration (French
Corpus Delicti
Zoot-Suiters and Mexicans: Symbols in crowd behavior/Turner and Surace

4. The emergence of collective behavior
Rape at High Noon
What Happens when the police strike/Clark
Czechs Wrech Prague's Russian Airline Office

part two
Organization and functioning of crowds

5. Coordination in the crowd
Why can't I be afraid?
The problem of Panic
15,000 women storm loser's
Freedom of speech -but for whom?
The influence of audience in Chicago riot

6. Crowd symbolization: acting and expressive tendencies
A participant in the Harlem riot/Clarck and Barker
Two patterns of looting/Quarantelli and Dynes
Sendoff for Devil's Island/Douglas
The phases of a riot/Conant

7. The diffuse crowd
The coconut Grove fire: A study in Scapegoating/Veltfort and Lee
Analysis of Crazes/Penrose
Emigration during the Great Famine/MacDonagh


8. Crowd conventionalization  and manipulation
Woodstock: Like it was
A special madness
Structure and tactics of the professional mob/Momboisse

9. Social control and collective behavior
Organization for riot control
Interaction between the crowd and social control agencies/Hundley
No heaven for "Hell's Angels"/Shellow and Roemer

Part three
The Public
10. The nature of public opinion
Public opinion in Flux/Cantril

11. The public and community structure
The community revolution/Bell and Held
The poor people and the "White Press"/Blanchard

12. The public and social conflict
Perceived legitimacy of social protest actions/Olsen
The public perception of protest/Turner

Part four
Social movements

13. Social movements: character and processes
Collective behavior is the study of those phenomena that fall between group behavior, which is organized on the basis of rules and tradition, and disparate individual behavior. (pp. 245)

14. Value orientations of social movements
The myth of the General Strike/Sorel

15. Power orientations
The boycott movement against
Jim Crow streetcar in the South 1900-1906/Meier and Rudwick

16. Conflict and separatism
Battling skinheads of London plague police/Toth
The flowering of the Hippie movement/Howard

17. Member commitment and control
The martyrs/Riddle
Social struggle and weariness/Coles

18. Participation orientations
Generational revolt and the free speech movement/Rosenfeld
The conflict of Generations/Feuer
Acculturation and messianic movements/Barber

19. Movement organization leadership
Anlu: A Women's uprising in the British Cameroons/Ritzenthaler

Part five
Social functions of collective behavior

20. Collective behavior, social change and social stability
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments