Laadunhallinta, laatu Quality (Business)

Laadusta on useita määritelmiä näkökulmasta riippuen. Esim. Pressman määrittelee laadun näin:
– ”Conformance to explicitly stated functional
and performance requirements, explicitly
documented development standards, and
implicit characteristics that are expected of
all professionally developed software.” (R. Pressman, Software Engineering, a Practitioner’s Approach. McGraw-Hill)

Laatukeskus

Laatuakatemia, monipuoliset sivut laadusta
Parrila, Sanna (2002). Perhepäivähoito osana suomalaista päivähoitojärjestelmää: Näkökulmia perhepäivähoidon laatuun ja sen kehittämiseen. Väitöskirja. Oulun yliopisto. (Linkki)

ASQ

Myös opetustoimintaan voidaan asettaa erilaisia laatumäärityksiä, jotka velvoittavat opettajia ja opiskelijoita toimimaan määrätyllä tavalla. (Lähde)
HYTT on pienen kuvitteellisen ohjelmistoyrityksen (Oy Aikon Ab) laatujärjestelmä, jota käytetään ohjelmistotekniikan laitoksen kursseilla opetusmateriaalina. (TTY)Haamuasikas testaa palvelun laatua
(= mystery shopping –tutkimusmenetelmä)


Laatu  (Quality, business, Wikipedia)

Laatujohtaminen  (Wikipedia)

Laadunhallinnalla ryhtiä hoivayrityksen toimintaan

Laadun kehittäminen (Mehiläinen)

Savonia-ammattikorkeakoulu Toiminnan ohjaus ja laadunhallinta


TietoEnator: Hilkka Heikkilä Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät (PDF)

Työssäoppimisen laatukäsikirja  (JYU)

Projektin laadunhallinta

ProGradu HSE Anne Aalto ( ) Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa

Ohjelmistotuotanto

Laatukäsikirja

Laatukäsikirja (KAM)

Laatukäsikirja (Laurea)

Laatukäsikirja (Joensuun ja  Savonlinnan normaalikoulu)

RAMK, laatukäsikirja

Verkko-opetuksen laatukäsikirja

HaagaHelia AMK Laatu

Oulun Yrittäjät (työkirja)

Opetuksen laatukäsikirja

Sähköala.fi (Sähköalan laatu) 

Dokumentit varmistavat asennusten laadun


Työturvallisuusohje, STO 2/2009

Laatu- ja ympäristönhallintakäsikirjat


What is Collaboration at Rural?

Comments