Auditointi Auditing Audit


(Source)Auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi, jossa tarkastellaan, onko auditoinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Nämä vaatimukset voivat olla esimerkiksi laatujärjestelmävaatimuksia. Käytännössä auditointi tehdään yhden tai useamman auditoinnin kohteen kannalta riippumattoman henkilön toimesta. Auditointi koostuu kenttäkäynneistä, haastatteluista ja tutustumisesta auditoinnin kannalta olennaisiin prosessikuvauksiin ja työohjeisiin. ISO 9000 - ja ISO 14000 -sertifikaatteja varten tehtävän auditoinnin voi suorittaa ainoastaan sitä varten akkreditoitu taho. (Wikipedia)

Laatujärjestelmät (Wikipedia)

Assessing Company-Level Controls
(Source)

Auditoinnin tarkoitus
– Nykypäivän ymmärtäminen
Miten organisaatiossa oikeasti toimitaan?
– Päätöksenteon ja toiminnanohjauksen tuki
Mitkä asiat tarvitsevat kehittämistä?
– Tärkeää organisaation parantamisen kannalta
Ongelmakohtien paljastaminen
Kehityskohteiden tunnistaminen
Prosessin kehittäminen

Mihin laatujärjestelmiä tarvitaan?

Mihin laadunhallintajärjestelmiä tarvitaan?
Antaa raamit organisaation toiminnalle, hahmotuksen kokonaisuudelle ja
toimintaympäristölle
Organisaation keskeisimmät sidosryhmät ja niiden odotuksien ja tarpeiden
löytäminen
Asiakkaiden luottamuksen lisääntyminen
Toimeksiantojen hallinnan paraneminen
Hyvät käytännöt läpinäkyviksi ja niiden vieminen käytäntöön
Prosessien dokumentointi auttaa löytämään ongelmakohdat nopeammin
Prosessien dokumentointi mahdollistaa prosessien analysoinnin ja
kehittämisen
Vahvistaa jatkuvan parantamisen mekanismien toimivuuden
Työn mielekkyyden ja määrätietoisuuden paraneminen
Henkilöstön yhteistyön ja motivaation kasvaminen
Antaa tietopaketin henkilöstön kouluttamiseen ja aktivoimiseen
Laadun ja toiminnan kehittäminen
Estää inhimillisiä erehdyksiä
(Hilkka Heikkilä, TietoEnator)


Accounting, Auditing & Accountability Journal


Audit Planning: A Risk-Based Approach
(A book)


(Linkki: Kuvan alkuperäissivusto)

Risk Based Audit Plan


Auditing Dictionary of Terms
(A great dictionary)

Auditing
(EU)

Audit (Wikipedia, in English)
Quality Audit

Guide to Inspections of Quality Systems
Chapter Five:Using the AUDITCON Utility (Novell)IMS (Videokanava, IMS)


DNV:n laajennettu RISK BASED CERTIFICATION™


Hämäläinen, P. Auditointi takrkastaa tietoturvan tason (Tietokone)Ajan merkit - sertifikaattien aakkoset (Postaus tässä blogissa 3/2011)

Korkeakoulujen arviointineuvosto

Tietoturva-auditointi
(Valtionkonttori)


Laatujärjestelämän auditointimenettely
(RAKLI, SKOL)
International Auditing and Assurance Standards Board


SAP BASIS and Security Authorization


Audit Planning Process


The Audit Process


The Planning Cycle (Source)


ISO-laatustandardeja

– ISO 9000: Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto.
– ISO 9001: Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset.
– ISO 9004: Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat suorituskyvyn
parantamiselle.
– ISO 14001: Ympäristöjärjestelmät: Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi
– ISO 14004: Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä ohjeita periaatteista, järjestelmistä
ja tukea antavista menetelmistä.
– ISO 9126: Ohjelmistotuotteen laatu
– …
TL 9000
– perustuu ISO 9000:2000 standardiin, mutta on lisätty vaatimuksia
telekommunikaatioalalle
(ISO 9000, Wikipedia)(Source)
(The audit process )

SFS-uutiskirje


Yrityksen omistaminen

Comments