Oppiminen, oppimistyylit Learnig Learning Styles

(Helsingin opetusvirasto)

Käsitekartta

Muistiinpanot


Learning (Wikipedia)

Oppiminen on (blogi oppimisesta)

Which One Are You ?


VARK -- How Do I Learn Best?

Learning Research


Mind Map (Wikipedia)


What is your learning style?


Akateemiset opiskelutaidot


Oppimaan ohjaaminen (avoin AMK)

Minä oppijana (Tampereen yliopisto verkkotutor)
Oppimisstrategia -testi


Oppiminen ja sen ohjaaminen

Oppiminen (Turun yliopisto)

Oppimisen erilaisuus: aikuiset ja oppimistyylitMartti Murtonen Taitava oppiminen

Tutkiva oppiminen (Helsingin yliopisto)

Kinesteettinen oppipija


Mikä on oppimistyylisi?Tarmo Toikkanen


OppimistyylitKaikilla on oma oppimistyylinsä

Sakari Heikkilä: Tutkiva oppiminen haastaa tuotekehittäjätMinä oppijana (testi)


Learning StylesLearning Style Inventory

Comments