Patentit PatentsPatentti- ja rekisterihallitus (PHR)

Mikä on patentti? (PHR)

IPR-Pikaopas aloittavalle yritykselle


Patentti on immateriaalioikeus (aineeton oikeus) on viranomaisten antama määräaikainen yksinoikeus. (Wikipedia)

Patenttia haettaessa on hyvä muistaa, että patentti on voimassa vain sen myöntäneessä maassa. Keksintö on siksi monesti suojattava erikseen eri valtioissa. Euroopan patenttivirasto käsittelee patenttihakemuksia keskitetysti. Teoksessa Opi oikeutta (Suojanen, Savolainen & Vanhanen 2008, 262) patentin sanotaan olevan yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Patentin yhteydessä puhutaan joko tuotepatentista (liittyy tuotteeseen) tai menetelmäpatentista (liittyy tuotteen valmistusmenetelmään). Patentin saamisen ehtona on, että keksintö eroaa olennaisesti aikaisemmin tunnetusta.

Patentti-insinöörit ry. (21.12.2016).

Keksintösäätiö (21.12.2016).
Backman, Anna (2010) Patentin haku. Tekninen korkeakoulu. Dipoli.

YritysSuomi  (21.12.2016) Kasvu ja kehittäiminen -osiossa hyödyllisiä linkkejä.

Patenttitietoa löytyy myös:
/tietokannat / PatInforekisteri
(yksityiskohtaista tietoa suomalaisista patenteista, hyödyllisyysmalleista ja hakemuksista)

/kirjasto- ja informaatiopalvelut / Kokoelmat / Viralliset lehdet / Patenttilehti / viikkoluettelot
(tunnistetiedot uusista suomalaisista patenttihakemuksista)

Varo huijareita
ep.espacenet.com
(yli 60 miljoonaa patenttijulkaisua)
Vain hakemusjulkaisuja
Vain EPO- ja US- myönnetyt patentit (patenttivaatimukset)

www.prh.fi /patentit/ tietokannat/ Pat info
wo9714824
ca2000875
ep.espacenet.com

www.patents.com (ei virallinen)


Leitzinger Oy Patenttitoimisto. (21.12.2016).


Opas innovaatioiden hyödyntämiseen (JYU) (21.12.2016).

Guide to Patents Searching (Learn how to search patents) (21.12.2016).

How to Search Old Patents: How To Use Google Patent Search (eHow.com) (21.12.2016).

Patentti paljasti Nokian taulutietokonemallit (Tietoviikko) (21.12.2016).

Patenttitiedonlähteitä (Oulun yliopisto, kirjasto) (21.12.2016).

Patent Search (Videos, You Tube) (21.12.2016).

Free Patents Online (The FreePatentsOnline search engine - patenttien hakukone) (21.12.2016).

Patenttilehti (PHR) (21.12.2016).

PatInfo (sisältää suomalaisia patenttihakemuksia, patentteja sekä hyödyllisyysmalleja vuodesta 1970 lähtien)

Chemical Abstracts (sisältää kattavasti kemian alan patentit - tietokannan kuvauksen mukaan yhdeksästä keskeisestä patenttivirastosta kahden päivän sisällä)

Derwent World Patent Index (käsittää yli 35 miljoonaa dokumenttia 41 maasta vuodesta 1963 lähtien. Tämä luku on vuodelta 2012.) (21.12.2016)

EPO (European Patent Office)

Esp@cenet-tietokannan (viite sisältää patenttihakemuksen perustiedot sekä usein koko julkaisun alkuperäisellä kielellä)

Google Patent Search (Ystävämme Google yllättää jälleen Our friend Google is really amazing!)


Register Plus sisältää tunniste-, käsittely- ja patenttiperhetietoja eurooppapatenttihakemuksista. Welcome to the European Patent Register, the place to find procedural and legal status data on patent applications handled by the European Patent Office.(21.12.2016).

Scopus (The largest abstract and citation database of research literature and quality web sources covering nearly 18,000 titles from more than 5,000 publishers. Year 2012.) (21.12.2016).

Tietokantalistat, Patentit (Oulun yliopiston kirjasto) (21.12.2016).

PriorSmART (http://www.priorsmart.com/) (21.12.2016).

USPTO (sivulla on erikseen tietokannat patenttihakemuksille ja myönnetyille patenteille. USA:n patenttilain mukaan patenttihakemukset tulivat julkisiksi vasta vuonna 2001. Patenttitietokanta ulottuu 1790-luvulle asti) 


Asetus patentti- ja reksiterihallituksesta
(21.12.2016).

PRH - Patentti- ja rekisterihallitus (21.12.2016)
Tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja hyödyllisyysmallit.


PRH:n sähköiset lehdet
  • Patenttihakemusten viikkoluettelo
  • Patenttilehti
  • Hyödyllisyysmallilehti (21.12.2016).

Teollisoikeudet yrityksen voimavarana
PRH:n verkko-oppimateriaali. Vaatii rekisteröitymisen. (21.12.2016).

Tehoa tuotekehitykseen - patentti-informaation
hyödyntäminen teknisen tiedon ja kilpailijatiedon lähteenä. Oppimateriaalia. (21.12.2016).

(Edit: 21.12.2016)

Comments