FIFO, LIFO ja punnittu keskihinta-FIFO, LIFO, Weighted Average Cost

 Image source: http://images.brighthub.com/dc/b/dcbe6b759359df33d1f4af95db06ecc66e8ff7c1_large.jpg

Kun yrityksessä tehdään kauppaa, tarvitaan erilaisia aineita, tarvikkeita ja tavaroita. Niiden hankintakustannukset sisältävät ostohinnan ja toimituskustannukset.  Siispä kun yritys hankkii tavaroita tai erilaisia (tarvike)aineita ei niiden myynti tai käyttö kuitenkaan tapahdu välittömästi, vaan useimmiten ne varastoidaan ja niitä sitten käytetään tai myydään sen mukaan, mitä niille on kysyntää.  Jotkut tuotteet, aineet ja tarvikkeet voivat siis olla hyvinkin kauan varastossa. Ajan kuluessa myös hankinta/ostohinnat muuttuvat. Tästä seuraa se, että tavaroiden ja aineiden käytön arvostus aiheuttaa haasteita. Se, millainen arvostusperiaate valitaan, vaikuttaa sekä aineiden ja tavaroiden kustannuksiin ja varaston arvon suuruuteen. Arvostus voi perustua hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan. Käytettävissä olevia menetelmiä on kolme. Ne ovat FIFO, LIFO ja punnittu keskihinta.

FIFO-menetelmä en FIFO-method
first in, first out -ajatteluun perustuva varaston arvostusmenetelmä, jossa oletetaan ensimmäiseksi varastoon saapuneiden ainesten ja tarvikkeiden tulevan käytetyiksi ensimmäisinä
Liikekirjanpitoon voimakkaasti vaikuttavan elinkeinotuloverolain perusteella inventaariarvo on laskettava FIFO-menetelmän mukaan.  (Vaasan yliopisto, operatiivinen laskentatoimi)

 LIFO en LIFO-method
last in, first out -ajatteluun perustuva varaston arvostusmenetelmä, jossa oletetaan viimeksi saapuneiden ainesten ja tarvikkeiden tulevan käytetyiksi ensimmäisinä
LIFO-menetelmää voidaan soveltaa ajanjaksoittain; käytön arvostus suoritetaan jatkuvana tai vasta ajanjakson päätyttyä. (Vaasan yliopisto, operatiivinen laskentatoimi)

Punnittu keskihintamenetelmä; painotettu keskihintamenetelmä
en weighted average price method
keskihintamenetelmä, jossa varaston arvo määritellään ainesten ja tarvikkeiden painotetun l. punnitun keskihinnan perusteella
Painotettu l. punnittu keskihinta saadaan jakamalla alkuvaraston ja kauden aikana saapuneiden ainesten hankintahintojen yhteissumma alkuvaraston ja kauden aikana saapuneiden ainesten yhteismäärällä. Käyttö hinnoitetaan näin saatuun yksikköhintaan. Voidaan soveltaa vain ajanjaksoittain. (Vaasan yliopisto, operatiivinen laskentatoimi)
  Jatkuva varastonohjaus
IFRS-tilinpäätöksen keskeiset periaatteet (PDF)

Comparision FIFO & LIFO 

 FIFO-FIRST IN FIRST OUT
FIFO 
LIFO
FIFO, LIFO, Weighted Average Cost 

The accounting basic blog 


The different inventory costing methods 

The LIFO/FIFO Decision
Dale Morse and Gordon Richardson
Journal of Accounting Research
Vol. 21, No. 1 (Spring, 1983), pp. 106-127
(article consists of 22 pages)


 


Kirjallinen lähde
Tomperi, S.  (2010). Kannattavuus- ja kustannuslaskenta. Yrityksen taloushallinto 3. Edita
muut lähteet linkkeinä tekstissäComments