Yritystoimintaan liittyvää lainsäädäntöä

Tässä postauksessa on koottu linkkejä yritystoimintaan liittyvään lainsäädäntöön (Finlex):

Laki elinkeinon harjoittamisesta (ElinkL) Yr 201 (122/1919)

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittyhtiöstä (AKL) Yr 101 (389/1988)

Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä Yr 102 (1299/1994)

Osakeyhtiölaki (OYL) Yr 103 (624/2006) In English Limited Liability Company Act

Laki arvo-osuusjärjestelmästä Ra 120 (827/1991)

Laki arvo-osuustileistä Ra 122 (827/1991)

Tapaturmavakuutuslaki El 201 (608/1948)


Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta Ty 604 (555/1998)

Työntekijän eläkelaki El 101 (395/2006)

Yrittäjien eläkelaki El 120 (1272/2006)

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työseujeluyhteistoiminnasta (44/2006)

Työtereveyshuoltolaki So 406 (1383/2001)

Kirjanpitolaki (KPL) Yr 301 (1336/1997)

Kirjanpitoasetus (KPA) Yr 302 (1339/1997)

Järjestyslaki Tu 608 (612/2003)

Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa Ty 215 (725/1990)

Tilintarkastuslaki Yr 305 (1141/2015)

Eurooppayhtiölaki Yr 104 (742/2004)

Osuuskuntalaki (OKL) Yr 105 (422/2013)

Eurooppaosuuskuntalaki (906/2006)

Tuloverolaki (TVL) Ve 101 (1535/1992)

Kaupparekisterilaki Yr 114 (129/1979)

Toiminimilaki Yr 116 (128/1979)

Laki vähittäskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista Yr (945/2009)

Translations of Finnis Acts and DecreesEdit:
24.11.2015 päivitety tilintarkastuslaki. Muuttunut 18.9.2015.
5.5.2015 lisätty linkki osakeyhtiölain englanninkieliseen käännökseen sekä Finlexin sivu Translations of Finnish Acts and Decrees
30.1.2014 lisätty Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
9.1.2014 päivitetty uusi osuuskuntalaki (422/2013), joka astui voimaan 1.1.2014Comments