Csikszentmihalyi: Flow

Kuva Margit Mannila


Flow Diagram.jpg (49924 bytes)

Source:http://www.cs.nyu.edu/courses/spring03/G22.2280-001/csikszentmihalyi.htm


Source: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Challenge_vs_skill.svg/300px-Challenge_vs_skill.svg.png / http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_%28psychology%29 

Flow-termillä tarkoitetaan totaalista uppoamista työhön. Tilassa tehtävän vaativuus on maksimissaan ja yksilön valmiudet ja osaaminen ovat täysimääräisesti käytössä ja suunnattu tehtävän tekemiseen. Flow-kokemuksen aikana tekijä ja teon kohde sulautuvat ikään kuin yhteen ja suhde aikaan, paikkaan ja itseen katoaa. Tällaiseen tilaan voi päästä esim. jonkun mielenkiintoisen todella mielenkiintoisen tehtävän äärellä, sopivan haastavan ja tarinaltaan hyvän tietokonepelin pyörteissä, kirjaa lukiessa tai hyvää elokuvaa katsoessa.


Jukka Oksanen (2014, 35) tiivistää teoksessaan Motivointi työvälineenä flow-tilan  näin
  • tehtävällä on selvät päämäärät
  • yksilön keskittyminen on täydellistä
  • oman minän arviointi vähenee
  • ajantaju katoaa
  • tehtävän etenemisestä saa välitöntä palautetta
  • yksilön kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa
  • yksilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta
  • tehtävä itsessään on palkitseva


Finding Flow Csíkszentmihályi on kirjoittanut myös vapaa-ajasta. Csíkszentmihályi, Mihály (1979). The value of leisure : towards a systemic analysis of leisure activities / Mihaly Csikszentmihalyi, Waterloo, 1979.


Oksanen, Jukka. (2014). Motivointi työväineenä. PS-kustannus. Jyväskylä. Bookwell Oy. Juva.  

(Edit 27.12.2015)

Comments