Katetuottolaskennasta

Katetuottolaskenta (en profit calculation) on osa sisäistä laskentatoimea.  
analyyttisen tuloslaskennan osa, joka perustuu kustannusten jakamiseen muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin
Katetuotto on tuottojen ja muuttuvien kustannusten erotus.  (Vaasan yliopisto, Taloustermien sanasto)
 Katetuotto ja sen ymmärtäminen on tärkeä osa kun arvioidaan yrityksen kannattavuutta. Katetuotolla pitää kattaa ensiksi kiinteät kustannukset ja vasta sen jälkeen syntyy voittoa.

Contribution

Source: http://www.handsongroup.com/wp-content/uploads/2012/05/contribution-margin-chart.png
The text ia available here.


Lähde: http://www2.uiah.fi/projects/metodi/ftuotpro.gif

Katetuottolaskenta (Aalto yliopisto)Kriittinen myyntipiste (Break Even Point) on siis tila, jossa tuotottojen ja kulujen erotus on 0- eli kansankielellä yritys on omillaan. Sen toiminta kattaa kaikki kulut, mutta voittoa ei vielä synny.
Source: http://businesscoaching.typepad.com/.a/6a00e54eda59128833015434c10e66970c-800wi

Source: https://wiki.aalto.fi/download/attachments/25825168/kannattavuuskuvio.gif?version=1&modificationDate=1222728508000&api=v2Kriittinen piste (KRP)  tai kriittinen myynti (KRM)

Kriittisellä pisteellä tarkoitetaan sitä myynnin määrää, jolla yritys pääsee nollatulokseen. Silloin ei siis synny voittoa eikä tappiota. "Yritys on päässyt omilleen."

Kriittinen piste voidaan laskea joko euro- tai kappalemääräisenä.

\mbox{Kriittinen piste (euroa)} = \frac\mbox{Kiinteät kustannukset}\mbox{Katetuottoprosentti} \times {100}

\mbox{Kriittinen piste (kpl)} = \frac\mbox{Kriittinen piste (euro)}\mbox{Yhden tuotteen myyntihinta (euroa/kpl)}Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/KatetuottolaskentaPhoto:http://1.bp.blogspot.com/-ohqtZLvGO00/T7EaWA11i0I/AAAAAAAABn8/GbDdDdhYGDg/s400/contribution+margin.jpg
Source: http://blog.stroll.com/2012/05/customer-lifetime-value-revenue.html


How to calculate food cost in a restaurant

Restaurant food cost calculator for portion and menu costing 


Pizzan hintaSource: http://www.fabricatingandmetalworking.com/wp-content/uploads/2012/01/cup-theory.jpg 

Read also the text written by Steve LeFever
Tomperi, S.  (2010). Kannattavuus- ja kustannuslaskenta. Yrityksen taloushallinto 3. Edita
muut lähteet linkkeinä tekstissä

Edit: 24.9.2013

Comments