Yrityksen perustajan muistilistaaYrityksen perustamiseen läheisesti liittyviä asoita ovat yritysmuodot.
Suomessa yritsmuotoja on yli 20 kpl (ks. kaupparekisteri).Yritysmuotoja, joilla käytännössä toimitaan päivittäisessä busineksessa ovat:
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Avoin yhtiö
Kommandiittiyhtiö
Osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö
Osuuskunta


Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Yrityksen perustamiseen tarvitaan myös joitakin ilmoituksia ja lupia.

Elinkeinoluvat ja ilmoitukset
Alkoholijuomiin liittyvä lupamenettely
Elintarvikehuoneistojen hyväksyminen
Ilmoitus toiminnan aloittamisesta terveydenhuoltoviranomaisille
Perustamisilmoitus Verhohallinnolle
Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen
Työntantajaksi ilmoittautuminen
Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen ja ennakkoverot
Rakennustyön ennakkoilmoitus
Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevat henkilöt tarvitsevat luvan. Myötävänä tahona on PRH

Yritystoimintaa varten tarvitaan usein myös toimitilat. Käytännössä toimitilat vuokrataan, joten yrittäjä tarvitsee tietoa kuinka

Liikehuoneiston vuokrasopimus tehdään

Arvonlisäverotus Suomessa
Asiaa verotuksesta löytyy verohallinnon sivustolta. ALV ei ole ainut asia, jota yrittäjän täytyy verotuksesta ymmärtää.

Kirjanpito ja tilinpäätös

Työntekijöiden palkkaaminen ja työnatanavelvoitteet
Työehtosopimukset ja niiden yleissitovuus
Työsopimus
Lakisääteiset vakuutukset
-työntekijän eläkevakuutus TyEL
- lakisääteinen tapaturmavakuutus
Palkanmaksu
Ennakkopidätyksen ja sosiaaliturvamaksujen tilittäminen Verohallinnolle
- työnantajan ennakkopidätys
Valvontailmoitus työntantajasuorituksista verovirastolle
Työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille
Työaikakirjanpito
Säännöllinen työaika
Vuosiloma
Lomakorvaus
Lomatapaluuraha/lomaraha
Perhevapaat
Työntekijän sairastuminen
Työsuojelu
Yhteistoiminta yrityksissä
Työnantajan velvollisuudet työelämän tietosuojan toteuttamisessa
Työsopimuksen päättäminen
Työtodistus
Työsuojeluhallinto

Yrittäjän sosiaaliturvan järjestäminen
Yrittäjäeläkevakuutus
Yrittäjän työttömyysturva
Yrittäjän työterveyshuollon järjestäminen
Yrittäjän sairauspäiväraha
Yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmamaksu
Esim. Etera

Verotus
Yleistä verotuksesta
Yritysten ja yrittäjien verotus
Yksityisliike
Henkilöyhtiöt
Osakeyhtiö
Osuuskunta
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike
Palkanmaksu, voitonjako ja luontoisedut eri yritysmuodoissa
Verotuksen määräpäivät
Verohallinto (vero.fi)

Aukioloajat
Ravintoloiden ja vähittäiskauppojen aukioloajat

Suomessa olevien liikkeiden aukioloaikoja löytyy täältä: http://aukioloajat.com/

Yrittäjän oma eläketurva
- YEL-vakuutus
- Vapaaehtoiset vakuutukset
- Päätoiminen ja sivutoiminen yrittäjyys
Esim. Etera


Comments