ToimeksiantoToimeksianto eli mandaatti on sopimus, jossa toimeksiantaja (mandantti) antaa toimeksisaajan (mandataarin) tehtäväksi hoitaa jokin asia tai toimi toimeksiantajan puolesta. Tyypillinen esimerkki toimeksiantospimuksesta on kiinteistövälitystoimeksianto, jossa kiinteistövälittäjä (mandataari) saa toimeksiantajan (mandaatti) omistaman asunnon tai kiinteistön myytäväkseen. (KS. Laki kiinteistöjen ja huoneistojen välityksestä 2000/1074)

Toimeksiantosopimuksessa toimeksisaaja sitoutuu hoitamaan toimeksiannon kohteena olevan tehtävän (yleensä) tiettyä palkkiota vastaan. Kiinteistönvälityksessä palkkio on yleensä  joku tietty prosentti asunnon hinnasta. Ohessa Huoneistokeskuksen sivustolta otetut palkkionmääräytymisperusteet.
Välityspalkkion maksaa aina toimeksiantaja. Toimeksiantaja on usemmiten asunnon myyjä, jolloin kyseessä on myyntitoimeksianto.
  • HETA™ -palvelu alkaen 2,75 % velattomasta hinnasta + alv. 24 % (=3,41%) + asiakirjakulut.
  • AINI™ -palvelun hinta määräytyy toteutuvan kauppahinnan mukaan. Esim. kauppahinnan ollessa 200.000–249.999 €, kokonaispalkkio 6,66 % (sis. alv. 24 %).
  • UNIQUE™ -palvelun välityspalkkio on 4,9 % velattomasta myyntihinnasta (sisältää arvonlisäveron 24 % sekä asiakirjakustannukset).
  • HELMI™ -palvelun välityspalkkio on 4,9 prosenttia velattomasta myyntihinnasta (sisältää arvonlisäveron 24 % sekä asiakirjakustannukset).
  • ILMO™ -koemyyntipalvelun välityspalkkio on 3,5 % velattomasta myyntihinnasta (sisältää arvonlisäveron 24 % sekä asiakirjakustannukset), jos päätät myydä asuntosi ja teet toimeksiantosopimuksen kanssamme.

    Vakiosopimusehdot, joita OP-kiinteistökeskuksessa käytetään löytyvät tästä linkistä
Toimeksisaajan ylittäessä sovitun toimivallan joutuu hän vastuuseen valtuutuksen ylittävän toimen osalta.

Wikipediassa todetaan, että toimeksiannon ero valtuutukseen on siinä, että toimeksianto on kaksipuolinen oikeustoimi, kun taas valtuutus on yksipuolinen oikeustoimi. Esimerkkejä toimeksiannosta:
- kuljetus- ja huolintasopimus 
- koneiden huoltosopimus
- kiinteistönvälityssopimus
- asianajajan kanssa solmittu sopimus oikeudenkäynnin hoitamisesta. 

Toimeksiantosopimuksen toimeksisaaja ei ole toisen osapuolen johdon ja valvonnan alainen, joka on oleellinen osa työsopimusta. Toimeksiannon perusteella toimeksisaaja oikeutetaan toimimaan itsenäisesti ja hän saa myös päättää käyttämistään keinoista. (Lähde: Wikipedia)

Kiinteistövälittäjä joutuu valvomaan toimeksiantajan ja ostajan etua Laki Kiinteistöjen ja huoneistojen välityksestä 2000/1074:
1 §
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään:
1) välitysliikkeen kanssa tehtävästä myyntitoimeksiannosta ja vuokra- tai muun käyttöoikeuden luovuttamista koskevasta toimeksiannosta, kun välitettävänä on kiinteistö tai sen osa, rakennus tai huoneisto, joka ei kuulu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan;
2) välitysliikkeen ja toimeksiantajan vastapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista, kun vastapuoli hankkii välitettävän kohteen omistus-, vuokra- tai muun käyttöoikeuden muuta tarkoitusta kuin elinkeinotoimintaansa varten.
Laki koskee vastaavasti soveltuvin osin myös osto- ja vaihtotoimeksiantoa sekä vuokra- tai muun käyttöoikeuden hankkimista koskevaa toimeksiantoa.

Comments