Talous ja yrittäminen


Tässä muutama linkki yrittäjyyteen ja talousasioihin liittyviin postauksiini.  Toiminta- ja taloussuunnittelu -postauksessa on käsitelty taloutta Arja Kivistön vuonna 2003 kirjoittaman teoksen: Talousohjaus ja tuotteistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 5, näkökulmasta.  Teos lähestyy talousohjausta kuntatalouden näkövinkkelistä.

Kannattavan yritystoiminnan perusta koostuu useasta eri tekijöistä. Katetuotto on tärkeä asia yrityksen toiminnassa. Jos hinta on laskettu väärin ei yrityksellä ole toimintaedellytyksiä, vaikka asiakkaitakin olisi enemmän kuin ehtii palvelemaan. Katetuottolaskenta ja hinnoittelu kulkevat käsi kädessä. Yrityksen toimintaympäristön merkityksestä ei voi puhua koskaan liikaa.

Talousarvion raknenne- postauksessa aihetta lähestytään julkisen talouden näkökulmasta.Tilikartta jäsentää yrityksen kirjanpitoa.


Talouden pieni sanakirja-postaus pitää sisällään listan talouden käsitteitä. Siitä löytyy myös muutama linkki talouden sanakirjoihin. 

Tarjouskilpailuilla on keskeinen rooli kunnallisella ja valtiollisella puolella.


Yritystoiminnassa tarvitaan vakuutuksia. Päivän ehdoton muotiasia ja poliittisen hypen kohde ovat kasvuyritykset

Yrityksen perustamiseen on tarjolla huomattava määrä erilaisia neuvontapalveluja. Sen sijaan yrityksen  lopettamiseen ei ole ollenkaan niin helppoa saada tietoa ja apua. Yrityksiä lakkautetaan eri syistä. Yksi on kannattamattomuus, toinen on se, että toiminnalle ei löydy jatkajaa. Näin käy varsin usein silloin, kun luopumista ei ole tehty ajoissa. Onnellisessa tilanteessa voidaan tehdä yrityskauppa ja lopettaa liiketoiminta sitä kautta.Comments