Lean ja Lean Startup

Kehitys ei ole mahdollista ilman
muutosta ja he, jotka eivät kykene
tai halua muuttaa itseään,
eivät kykene kehittämään mitään.
Positiivart- Aamun ajatus 8.12.2015


Olen seurannut mielenkiinnolla Lean -ajattelun kehittymistä vuosien saatossa. Muistan kun noin joskus vuonna 1996, työskennellessäni Postissa yhteyspäällikkönä vastuullani  mm. liikematkustamisen koordinointi ja matkustamiseen liittyvät prosessit,  olin projektipäällikkövalmennuksessa ja meille teroitettiin ns. PDCA-mallin merkitystä. Lean tuli tutuksi ja piirtelin tuohon aikaan huomattavan määrän prosessikaavioita matkustamiseen liittyvistä asiakokonaisuuksista.  Yksi, siihen aikaan, vallankumouksellinen prosessi oli se, että matkustaja valtuutettiin tilaamaan omat matkansa yhteistyömatkatoimistostamme. Prosessien oikaisu säästi huomattavan määrän turhia puheluja ja sähköposteja.

Kirjaimet PDCA tulevat sanoista P-Plan-Suunnittele; D -Do- Tee; C-Check-Tarkista ja A -Act-Toimi/Ryhmy toimenpiteisiin. Malli tunnentaan myös nimellä Demingin ympyrä.


http://4.bp.blogspot.com/-5XFg8gCP3ak/UCIHrpmEaiI/AAAAAAAACns/e_DPldLIFsg/s1600/Demingin_ympyra_PDCA.png


Demingin ympyrä (7.12.2015)

Demingin ympyrä on luultavasti syypää siihen, että olen hurahtanut jatkuvaan oman osaamiseni kehittämiseen. On kyllä tosiaankin siunaus, että voi tehdä työtä, jossa edellytyksenä on pysyminen tiedollisesti ajan tasalla. Samalla  kehittää opetuksen sisältöä siinä sivussa oma tietämys kasvaa. Vaarana on tietysti se, että menee liian korkealta ja kovaa yli sen tason, joka kuulijoilla on. Olen kuitenkin vakuuttunut, että liiasta tiedosta ei jää opiskelijoille pysyvää vammaa tai haittaa. Ne ottavat kopin, joita kiinnostaa ja ne hylkäävät, joita ei kiinnosta.Kuvan lähde http://images.slideplayer.biz/7/1963803/slides/slide_80.jpgLean roadmap (7.12.2015)http://1000advices.com/images/quality_deming_14points_6x4.png
Kuvan lähde http://1000advices.com/images/quality_deming_14points_6x4.png

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden (tuottamattoman toiminnon) poistamiseen, minkä avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Tavoitteena leanissa on, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena. Samaan aikaan on tarkoitus vähentää kaikkea turhaa ja olla joustavia sekä avoimia muutoksille. Arvoa tuottamattomiksi toiminnoiksi tai turhiksi asioiksi lasketaan
  • kuljetukset
  • varastot
  • liike
  • odotusaika
  • ylituotanto
  • yliprosessointi
  • viallinen tuote (Ks. Wikipedia)


http://www.tuotantotalous.com/word_press/wp-content/uploads/2012/08/Lean_start_up_ketter%C3%A4_yritys.png 

Kuvan lähde Johansson

Heikki Johansson kirjoittaa otsikolla Lean Start-up -paras tapa menestyvään yritykseen. Hän käsittelee kirjoituksessaan   Eric Reisin teosta Lean Startup. Idea teoksessa on yksinkertainen, niin kuin se Leanissa on uuden innovaation kehittäminen ja start-up -prosessi pitää ymmärtää oppimisprosessina ennemmin kuin tuotekehitysprosessina. Idean testaaminen minituotteella tarkoittaa ihan konkreettisesti prototyyppituotteen/tuotteiden tekemistä, joilla eri hypoteesit voidaan testata. On huomattavasti tehokkaampaa testata nopeasti vähimmillä vaatimuksilla, voiko ideassa olla kasvupotentiaalia, kuin kehittää valmiiksi tuote, joka ei vastaakaan ihmisten tarpeita. Tarpeeksi hyvän minimituotteen rajaaminen, tekeminen ja testaaminen voi olla vaikeaa, mutta todennäköisesti se säästää energiaa, kun tuote on sellainen mitä markkinat haluaisivat. Minimituotteen tulee aluksi vastata vain tärkeimpiin oletuksiin. (Johansson)

 

Lean ajattelua voidaan soveltaa kaikilla aloilla. Oppimisesssa, opetuksessa, yrittäjyydessä, prosessien suunnittelussa (johon se on alunperin kehitetty), markkinoinnissa jne. Markkinoinnin puolella lean-ajattelua näkyy parhaiten sissimarkkinoinnissa. Tehdään lyhyitä markkinointi-iskuja, iskujen tulokset analysoidaaan ja  parhaiten toimivat käytännöt valitaan  työkaluiksi, kunnes tilalle löytyy parempi tapa toimia.http://www.tutor2u.net/_legacy/blog/files//obliquity_3.jpg
Kuvan lähde: http://www.tutor2u.net/_legacy/blog/files//obliquity_3.jpg
Leania parhaimmillaan.

Lähteet

Deming's 14 Point Plan for TQM. (5.12.2015).

Johansson Heikki (201?). Lean start-up - paras tapa menestyvään yritykseen. (4.12.2015).

Karjalainen, Eero, E. (?) Jatkuva parantaminen. (7.12.2015).

Karjalainen, Eero, E. (2015). Kuinka parannat laatua ja tuottavuutta. (4.12.2015).

Karjalainen, Eero, E. (2007). Laadun perustyökalut- Paerto histogrammi ja ohjauskortti. (5.12.2015).

Laadunhallintaa, laadun historiaa jne. http://www.esmo.fi/sivut/wp-content/uploads/2015/05/IMS-artikkeleita.pdf (4.12.2015).


Laatuakatemia. Laatutyökaluja. (5.12.2015).

Product Operations Roadmap Cover. Ks. myös tämä linkki http://cepe.mit.edu/resources-for-practitioners/ (7.12.2015).

Lean. Wikipedia. (5.12.2015).

Leaniksi. Lean -sanasto. (5.12.2015).

Lean Road Map. (7.12.2015).

Lean Six Sigma Standard Business Roadmap. (2009). (PDF) (7.12.2015).

Lean startup. Wikipedia. (4.12.2015).

Mannila, Margit. (2010). Guerilla marketing Sissimarkkinointi. (8.12.2015)

Mannila, Margit. (2015). Lean. (5.12.2015).

Mannila, Margit. (2013). Muutosjohtaminen - muutoksen johtaminen. (5.12.2015).

Mannila, Margit. (2009). Oletko guruapina vai riviapina. (8.12.2015).

PDCA. Wikipedia. (7.12.2015).

Rahikka, Pasi (2002). Suorituskyvyn parantaminen. Myynnin muistikirja. (7.12.2015).

Ries, Eric  (2011) The Lean Startup – How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Succesful Businesses?. PDF. (4.12.2015).

Riley, Geoff (2010). Profit seeking paradoxes in an oblique world (9.12.2015).

Sitra. Idea: Kokeilukulttuurin ja Lean startup-ajattelun tuominen   kaupunkinen kehittämiseen ja rakentamiseen. (4.12.2015).

Six Sigma Roadmap. (PDF). (7.12.2015).

Uotila, Mikael (2008). Laadunhallintaprosessien ohjaus ja mittaus. (7.12.2015)Kuvat Margit Mannila

(Edit 9.12.2015)

Comments