Tässä blogissa julkaistut kirjoitukset 2015 Table of contents 2015Tässä blogissa julkaistut kirjoitukset 2015 Table of contents 2015

7 Critical Questions to Contemplate Before You Become an Entrepreneur   (7/2015)

Aineeton arvo - Talouden uusi menestystekijä (12/2015)

Ainoa hetki (10/2015)

Alennukset, hintakampanjat ja hintasodat (8/2015)

Ammattikorkeakouluopintojen tavoite (8/2015)

Are you an entrepreneur or a wantrepreneur? (2/2015)

Arvo-osuusjärjestelmä ja arvo-osuustili (12/2015)

Asiakkuuksien kannattava hinnoittelu   (8/2015)

Asiakassektorit ja hinnat (8/2015)

Avainasikas (12/2015)

Carl Gustaf Wolff sielultaan yrittäjä (9/2015)

Contribution margin Katetuotto (3/2015)

Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään (11/2015)

Diplomi tradenomi? (11/2015)

Elämänlaki (9/2015)

Harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille (11/2015)

Hiljaisen tiedon tallennusprosessi (5/2015)

Hinnankorotukset. maksuton maksulliseksi (8/2015)

Hinnoitteluloukut (8/2015)

Hinnoittelun menetelmät (8/2015)

Hinnoittelun säätely (8/2015)

Hinnoitellaan palveluja   (5/2015)

Hinnoittelun yhdistelmämalleja (8/2015)

Hinnoitteluprosessi (8/2015)

Hinnoittelustrategia (8/2015)

Hinnoittelustrategiat kilpailutilanteessa (8/2015)

Hyväksilukeminen ja ahotointi   (9/2015)

Hyvä pylly parempi mieli (12/2015).

Hyökkäys on paras puolustus? (6/2015)

Hyöty- ja arvoperusteiset hinnat   (8/2015)

Itsensä johtaminen (11/2015)

Kahviautomaattien Louis Vuitton, Starbucks,  saapui Vaasaan   (12/2015)

Kana osallistuu ja sika sitoutuu (3/2015)

Kannattavan yritystoiminnan perusta (4/2015)

Kansallisen DRG-keskuksen tehtävä ja joitakin käsitteitä (5/2015)

Kansanedustajien sopeutumiseläke ja lähdekritiikki (1/2015)

Kasvuyritys (3/2015)

Katetuottolaskenta ja -hinnoittelu (3/2015)

Kirjallisten tutkimusraporttien arviointi  (6/2015)

Kirjanpito II (12/2015)

Kuinka mahdollistaa huippusuoritus   (11/2015)

Kuinka valmennat mieltäsi käytännössä? (12/2015)

Kuluttajaoikeus (12/2015)

Kumpi ryhmistäni syö keväällä suklaata? (11/2015)

Kunnan tilinpäätös (9/2015)

Kuukauden suosituimmat elokuussa 2015 (9/2015)

Kuukauden suosituimmat  lokakuussa 2015 (11/2015)

Kuukauden suosituimmat marraskuussa 2015 (1/2015)

Kuukauden suosituimmat syyskuussa 2015   (10/2015)

Kuvauslupa: mitä ja missä saa kuvata (11/2015)

Kypsyysnäytteen arviointi ammattikorkeakoulussa (2/2015)

Kyräily tappaa (talouden) eksosysteemit (11/2015)

Kysyntä ja hinta (8/2015)

Käyttöoikeusveloitukset (8/2015)

Lean (11/2015)

Lean ja Lean Startup (12/2015)

Logistiikan sanastoa (10/2015)

Luetuimmat kirjoitukset heinäkuussa 2015 (8/2015)

Luetuimmat helmikuussa 2015 (3/2015)

Luetuimmat huhtikuussa 2015 (5/2015)

Luetuimmat joulukuussa 2014 (1/2015)

Luetuimmat maaliskuussa 2015 (4/2015)

Luetuimmat tammikuussa 2015 (2/2015)

Lyhyt katsaus AMK opinnäytetöihin (2/2015)

Lähteiden merkintä APA-style (9/2015)

Maariskit ja ulkomaalaiset sijoitukset (2/2015)

Markkinoiden kehitysvaihe ja hinnoittelu (8/2015)

Me olemme, mitä ajattelemme (11/2015)

Mielikuvahinnoittelu (8/2015)

Millaisia asikkaita tavoittelet? (12/2015)

Miten opintoja voi nopeuttaa, jos haluaa? (11/2015)

Mitä tarjolla tradenomille? (11/2015)

Mitä tarvitaan käytännön työelämässä? (11/2015)

Mitä Bill Gates tekisi, jos hän olisi yhtä köyhä kuin sinä? (10/2015)

Mitä laitetaan? Case: Moves (10/2015)

Myynti ratkaisee kaikki ongelmat? (12/2015)

Oikeustieteellinen opinnäytetyö (5/2015)

Ole yrittäjä (10/2015)

On tutkitusti todistettu, että  tyhjät kattilat kolisevat eniten   (8/2015)

Open heippa-lappu (10/2015)

Opinnäytetyö (6/2015)

Opinnäytetöiden julkisuus (9/2015)

Opinnäytetyön kieli: aktiivi vai passiivi (2/2015)

Opintojen aloitus 2015 (9/2015)

Opintotuki (9/2015)

Opiskelijat perustivat kahvilan (11/2015)

Opiskele ruotsia opeta suomea FinTandem (12/2015)

Opiskelu on palkitseva projekti (10/2015)

Palautteen antaminen (12/2015)

Palkka (10/2015)

Palvelutuotteen hinnoittelu (8/2015) 

Pelillinen oppiminen, pelipedagogiikka Playful learning (2/2015)


Pienen yrityksen perustaminen (laskelmat)   (3/2015)

Pizzayrittäjä ansaitsee vain roposia HS 8.4.2014 (4/2015)

Poistot (3/2015)

Pullopäivä (12/2015)

Presidentti Niinistö: Jos ei kestä riskiä, on turha ryhtyä yrittäjäksi (11/2015)

Projektityön kehittäminen (12/2015)

Ravintola-alan säädäntöä (2/2015)

Riskienhallinta (10/2015)

Sisällönanalyysi (4/2015)

Sitaatteja (11/2015)

Stereotypiauhkia ja mielen valmentamista (11/2015)

Suosituimmat kesäkuussa 2015 (7/2015)

Syntipukki-ilmiö (1/2015)

Talouden pieni sanakirja (8/2015)

Talous ja yrittäminen (8/2015)

Talousarvion raknenne (8/2015)

Tarjouskilpailut (8/2015)

Tavoitteena jälleen tonni (9/2015)

Tavoitteena tonni (4/2015)

Terveydenhuollon palvelut (9/2015)

Terveys ja  johtaminen: Hyvä elämä ja työ johtajan haasteena (10/2015)

Terveys ja johtaminen: Käsitteiden määrittely  (9/2015)

Terveys ja johtaminen: Terveysjohtamisen historia ja nykytila (9/2015)

Terveys ja  johtaminen: Terveydenhuollon organisaatiokulttuurit, oppiminen ja kehittäminen   (10/2015)

Terveys ja johtaminen: Voimavarana talous, informaatioteknologia ja henkilöstön tulevaisuus (10/2015) 

Tiede ja tutkimus (11/2015)

The Black Swan -efekti (10/2015)

Tietokoneeton opiskelu, hiljainen signaali? (2/2015)

Toiminta- ja taloussuunnittelu (6/2015)

Tonni täynnä -kuvia (4/2015)

Toukokuun 2015 suosituimmat (6/2015)

Tuote/hinta -innovaatiolle on aina tilaa (8/2015)

Tuotevaihtoehdot ja kannattava hinnoittelu (8/2015)


Tuotosperusteiset hinnoittelumallit (8/2015) 

Tutkielman käsikirjoituksen itsearviointi (6/2015)

Työn palkitseminen (11/2015)

Tässä blogissa julkaistut kirjoitukset  2014 Table of contents 2014 (1/2015)

Uuden palvelun tuotekehitys ja hinnoittelu (8/2015)

Valmenna mieltäsi (11/2015)

Von Thünen Model for Use of Land II (3/2015)

Why do squeeze bottles make farting sound? (4/2015)

Wordin sivunumerointi ym. käyttöohjeita (9/2015)


YAMK opinnot (9/2015)

Yhteiskunta, osaaminen ja yrittäjyys (4/2015)

Yllätyspalautetta (4/2015)

Yllätyspalautetta (10/2015)

Yritysten nimien taustoja  (2/2015)

Yrityksen lopettaminen (2/2015) 

Yrittäjyyskonferenssi Seinäjoella (1/2015)

Yritystoimintaan liittyviä vakuutuksia (3/2015)

Yritystutkimusneuvottelukunta (6/2015)

Yritysoikeus (10/2015) 

Yrittäjän rekisterit (3/2015)

Yrittäjätarinoita VAMK:sta (11/2015)

Älä tee mitään ilman asiakasta (10/2015)

Älä usko, mittaa! (12/2015)


Comments