Mistä yritys voi saada rahoitusta?
Kannattavan yritystoiminnan perusta
Rahoitus
Rahoitusteorian (Finance In English) mukaan mitä riskialttiimpi sijoituskohde on, sitä suurempi on tuoton odotusarvon oltava. Esimerkiksi osakesijoitukset ovat pääsääntöisesti riskialttiimpia kuin korkosijoitukset, joten niistä voidaan myös odottaa keskimäärin korkeampaa tuottoa. Vastaavasti pitkäaikaiset sijoitukset ovat lyhytaikaisia sijoituksia riskialttiimpia ja siten niiden voidaan myös odottaa tuottavan paremmin. (Wikipedia.)


Mistä yritys voi saada rahoitusta?
Esim.
Bisnesenkelit (yksityiset riskisijoittajat)

FIBAN
"Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan potentiaaliseen kasvuyritykseen. Yrityksen kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii usein ulkopuolista osaamista ja rahoitusta, mutta tällaiset yritykset ovat sijoituskohteina vielä liian riskipitoisia institutionaalisille lainaajille tai sijoittajille."


Finnvera

Elinkeino- ja ympäristöministeriö. (11.2.2016).

EU-rahoitus (11.2.2016).


Keksintösäätiö

Pankit


Aktia (11.2.2016).

DanskeBank (11.2.2016).

Nordea, yritysasiakkaat. (11.2.2016).

Osuuspankki (11.2.2016).
POP Pankki Yritysasiakkaat (11.2.2016).

Säästöpankki, yritysasiakkaat (11.2.2016).


Sitra 
 
Tekes

Teollisuussäätiö


Yritysrahoituksesta EK

Lähteitä ja lukemistoa

BusinessFellows. (11.2.2016).

Etula, Sami. (2015). Osaamista, verkostoa, rahaa. Opas enkelisijoituksen hakemiselle. (11.2.2016).  

Leppiniemi, Jarmo & Puttonen Vesa. (2002). Yrityksen rahoitus. SanomaPro. Ekonomia.

Mannila, Margit. (2015). Pienen yrityksen perustaminen. (11.2.2016).


Ohjelmistoyrittäjien ja Teknologiateollisuuden opas (11.2.2016).

Opas enkelisijoituksen hakemiseen. (11.2.2016). 

Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen opas pääomasijoituksista (11.2.2016).

Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus. TEM. (11.2.2016). 

Yrityksen kehittämisen rahoitusmahdollisuudet. Yrittäjät.fi. (11.2.2016).

Yritystukijärjestelmän uudistaminen. (11.2.2016).
 


(Edit 11.2.2016)

Comments