Opettajan luentoesitys on teosOpetuksen nauhoittaminen ja julkaiseminen netissä nousi vahvasti uutisotsikoihin menneen vuoden joulukuussa (Pölönen 2015).  Keskustelu on jatkunut kuluvan vuoden alusta. Yle uutisoi asiasta tammikuussa otsikolla  Oppilaat tekevät salaa suoraa Periscope-lähetystä tunneilta – hämmentyneet opettajat kysyvät apua OAJ:lta.  Iltalehti rummutti asiasta tammikuussa 2016 ja Ilta-Sanomat joulukuussa 2015. Sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkä (2015) kirjoitteli  joulukuussa aiheeseen liittyen otsikolla Periscope luokkahuoneessa: opetuksen julkisuus vs. yksityisyys ja tekijänoikeudet .  Kirjoitus kannattaa lukea kokonaisuudessaan oheisesta linkistä. Pönkä (2015) toteaa kirjoituksensa lopussa, että  oppilaiden koulussa kuvaamat Periscope-videot hyvin todennäköisesti rikkovat Suomen lakia, jos niiden kuvaamiseen ja levittämiseen netissä ei ole saatu etukäteen lupaa kaikilta videolähetyksissä esiintyviltä.

Moni ei tule ajatelleeksi, että opettajan luentoesitys tosiaankin on teos. Opettaja käyttää teoksissaan yleensä tekijänoikeuden alaista materiaalia, joten tästäkin näkökulmasta asia on ongelmallinen. Vaikka opetustilanteet ovat koululainsäädännön mukaan  sinänsä julkisia,  pääsyä seuraamaan voidaan perustellusta syystä voidaan kuitenkin rajoittaa (Vehkamäki, Lahtinen,  &  Tamminen-Dahlman,  2013, 12). (Perusopetuslaki 19 §  lukiolain 14 §, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 22 §, ammattikorkeakoululain 9 § ja yliopistolain 6 §.).  Ja on huomattava, että myös opiskelijoiden esitykset ovat teoksia.

Lainaan muutaman kohdan Pönkän tekstistä [...]
4. Opettajan luentoesitys on teos, johon hänellä on tekijänoikeudet palvelussuhteen laadusta riippumatta. Myös oppilaan/opiskelijan opetuksessa pitämä esitys on teos, johon hänellä on tekijänoikeudet. Molemmat edellyttävät, että esitys ylittää teoskynnyksen, mutta käytännössä niin käy lähes varmasti, sillä esityksen pitäminen vaatii sekä etukäteisvalmisteluissa että tapahtumahetkellä luovuutta. (Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2006:11)

5. Opetustilanteessa syntyvän teoksen tallentaminen on sallittua tilapäiseen opetuskäyttöön. Kuitenkaan tässä tarkoituksessa tehtyä tallennetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen eikä alkuperäistä opetustilannetta saa sen avulla laajentaa ilman opettajan lupaa. (Tekijänoikeuslaki 14 §)

6. Teoksesta saa valmistaa kappaleen yksityistä käyttöä varten. Esimerkiksi opettajan luennon saa tallentaa omaa opiskelukäyttöä varten. Muuhun tarkoitukseen tällaista tallennetta ei kuitenkaan saa käyttää. Sekin on ok, että pyytää jota kuta toista tallentamaan luennon omaa käyttöään varten. (Tekijänoikeuslaki 12 §)

7. Kopioidun teoksen käyttö muuten kuin yksityisesti vaatii tekijän luvan tai sopimuksen. Esimerkiksi luennosta/opetustilanteesta tehdyn tallenteen julkaisu netissä tai sen kaupallinen käyttö vaatii luvan opettajalta tai sopimuksen asiasta. Sama pätee oppilaiden esityksistä tehtyihin tallenteisiin. Tämä on voimassa siihen asti, kun teoksen tekijän kuolemasta on kulunut 70 vuotta (=tekijänoikeuden suoja-aika).  (Pönkä 2015)
Tekijänoikeus.fi sivustolla usein kysyttyä -osiossa on kysymys: Saanko laittaa YouTubeen video- tai kännykkäkameralla kuvaamaani omaa aineistoa? 

Vastaus:
Omaa aineistoa (mm. kotivideoita tai kavereiden kanssa tehtyjä lyhytelokuvia) saa jakaa ja levittää niin kuin itse haluaa. Jos tallenteella kuitenkin näkyy tai kuuluu toisen tekemä teos, lupa teoksen välittämiseen yleisölle tulee hankkia teoksen tekijältä tai muulta oikeudenhaltijalta.
Mikäli tallenteelta on tunnistettavissa henkilöitä, on kaikilta tunnistettavilta henkilöiltä kysyttävä lupa tallenteen välittämiseen yleisölle. Lisätietoja voit katsoa Tietosuojavaltuutetun toimiston julkaisusta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta.
Tähän kysymykseen vastasi: Tekijanoikeus.fi

Kopioston sivustoihin kannattaa myös tutustua.


Lähteet ja lukemistoPölönen, Heikki. (2015). Opetuksen taltiointi voi olla laitonta. OAJ. (5.2.2016).

Pölönen, Heikki. (2015). Varoittamatta verkossa. Opettaja-lehti. (5.2.2016).


Saari, Tiina. (2016). Uusi ilmiö hämmentää opettajia: Oppitunteja kuvataan suorana nettiin Iltalehti. (5.2.2016).

Tekijänoikeus.fi. Usein kysyttyä. (5.2.2016).

Vehkamäki, Pirjo, Lahtinen, Matti &  Tamminen-Dahlman, Anne. (2013).  Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. (PDF). (5.2.2016).Lähetetty Windows Phonesta

Comments