Toiminnantarkastus
 Kun toiminnantarkastus ontuu, voi käydä niin, että ollaan ennen pitkään  pulassa.


Toiminnantarkastuskertomus. Taloyhtiö.net. (1.2.2016).

Malli löytyy Taloyhtiö.net-sivustolta:MALLI


ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Asunto Oy Mallitalon osakkeenomistajille


Olen tarkastanut  Asunto Oy Mallitalon (Y-tunnus 1234567-9) hallinnon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.7.2010.-30.6.2011. Suorittamassani toiminnantarkastuksessa yhtiön taloutta ja hallintoa on tarkastettu yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.

Lausun toiminnantarkastuksen johdosta seuraavaa:

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osilta yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet.

Toimintakertomus sisältää olennaisilta osin:
1) tiedot yhtiövastikkeen käytöstä[1]
2) tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat ovat[2]
3) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
4) tiedot talousarvion toteutumisesta sekä riittävän selvityksen olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden
5) arvion yhtiön todennäköisesti tulevasta kehityksestä
6) hallituksen esityksen yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvelvollisille myöntää vastuuvapaus.


Helsingissä, 31.8.2011


Timo Toiminnantarkastaja


[1] Pakollinen lausunto vain, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein
[2] Pakollinen lausunto vain, jos yhtiön omaisuuteen kohdistuu rasitteita tai kiinnityksiä

Lähteet

Euromite. Toiminnantarkastus. (1.2.2016).
Mannila, Margit. (2012). Osuuskunta. Cooperative. (1.2.2016).

Tilintarkastuslaki. Finlex. (1.2.2016). 

Yhdistyslaki 503/1989. Finlex. (1.2.2016).

Comments