Opinnäytetyön työsuunnitelma
Opinnäytetyön työsuunnitelman kappaleet Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaan.

1. Työn tausta
- Tilanne yrityksessä/organisaatiossa
- Tilanne markkinoilla/toimintaympäristössä yms.
- Kirjallisuudessa tms. esiintyvät teemat

2. Työn tavoitteet
- Johdetaan työn taustasta
- Työn päätarkoitus
- Osaongelmat (mahdollistavat päätarkoituksen saavuttamisen)
- Työn merkitys: kuka hyötyy ja mitä/miten
- Rajaukset: mitä otetaan mukaan ja mitä jää ulkopuolelle
- Viittaus tarvittaessa mahdoolisiin erillisiin projektisuunnitelmiin

3. Työn teoreettinen tausta (viitekehys)
- Aihealue, keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet

4. Toimenpidesuunnitelma
- Tärkeimmät toimenpiteet: mitä pitää tehdä
- Viittaus tarvittaessa mahdollisiin erillisiin projektisuunnitelmiin

5. Mahdolliset tutkimusmenetelmät
- Mikäli työ vaatii tutkimuksen/tutkimusten tekemistä
- Tarvittavan tiedon luonne:
- mikä menetelmä
- keneltä
- miten (konkrettisesti)
- aineiston analyysin suunnittelu
- Viittaus tarvittaessa mahdollisiin erillisiin projektisuunnitelmiin

6. Tarvittavat resurssit
- Tarvittavat  henkilö- ja infrastruktuuriresurssit
- Viittaus tarvittaessa mahdollisiin erillisiin projektisuunnitelmiin

7. Työn rakenne
- Sisällysluettelohahmotelma ostikkotasolla
- Viittus tarvittaessa mahdollisiin erillisiin projektisuunnitelmiin

8. Aikataulu
- Toimenpiteiden nivoutuminen kokonaisuudeksi
- Viittaus tarvittaessa mahdollisiin erillisiin projektisuunnitelmiin

9. Julkaisu-/tiedotussuunnitelma
- Millaisia erilaisia versioita raportista kirjoitetaan ja kenelle
- Pohdinta raportin (eri osien) julkisuudesta/salaisuudesta

10. Liitteet
- Mahdolliset erilliset projektisuunnitelmat
- Muu tarvittava oheismateriaaliLähde

TAMK paras YAMK -opinnäytetyö 2016. (12.1.2017).

Ylemmän amattikorkakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje. (2012).  Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

(Edit 12.1.2017)

Lähetetty Windows Phonesta

Comments