Ryhmän jäsenten sisäiset suhteet

Kuva Margit Mannila 

Teoksessa Työnohjaus, Marita Paunonen-Ilmonen (2001, 79) viittaa J. Lönnqvistin (1985) teokseen Johtamisen ja johtajan psykologiasta: Uudet haastee, uudet näkemykset, jossa on taulukko ryhmän sisäisten suhteiden määrästä suhteessa ryhmän jäseniin. 


Lönnqvistin (1985) mukaan ryhmän sisäiset suhteet kasvat seuraavasti
Jos ryhmän jäseniä - on sisäisiä suhteita:

2-1
3-5
4-24
5-89
6-300
7-965
8-3024
9-9329

Tässä peruste sille, miksi omassa opetuksessani käytän maksimissaan neljän hengen ryhmiä.  Sitä suuremmat ryhmät eivät vain yksinkertaisesti toimi käytännössä.


Lähteet
Paunonen-Ilmonen, Marita. (2001). Työnohjaus. Toiminnan laadunhallinnan varmistaja. WSOY. Helsinki.

Comments