Hallitsemisen tekniikat eli sortajan strategiatHallitsemisen tekniikat eli sortajan strategiat
Norjalainen feministi, poliitikko ja rauhanaktivisti Berit Ås listasi 1970-luvulla viisi "hallitsemisen tekniikkaa" tarkoituksenaan tuoda esiin niitä tapoja, joita käytetään keskustelun dominoimiseksi ja kontrolloimiseksi. Åsin määrittelemiä strategioita käytetään usein esimerkkinä puhuttaessa naisten alistamisesta, mutta ne soveltuvat hyvin kaikenlaisen syrjinnän tunnistamiseen.

1. Näkymättömäksi tekeminen
Puhuvatko tietyt ihmiset koko ajan? Onko joillakin katsekontakti kaiken aikaa vain toisiinsa?
Jätetäänkö ehdotuksesi huomiotta tai alkavatko toiset selailla kalenteriaan tai vilkuilla
puhelintaan heti kun sanot jotakin? Toistaako joku sen, mitä juuri sanoit, ja esittää sen
omana ehdotuksenaan?

2. Tiedon pimittäminen
Onko joillakin ryhmässä kaikki tärkeät tiedot? Aloitatteko keskustelun ilman, että kaikille on
annettu yhtäläiset tiedot käsiteltävästä asiasta? Vaihtavatko jotkut tietoja keskenään
antamatta niitä koko ryhmälle?

3. Naurettavaksi tekeminen
Nauravatko ihmiset ehdotuksillesi? Kohdellaanko sinua kuin pikkulasta? Vetoavatko ihmiset
kokemukseensa sanoakseen, etteivät ehdotuksesi koskaan toimisi, koska "sitä on kokeiltu
kymmenen vuotta sitten"?

4. Kaksinkertainen rangaistus ("Käännyit sitten niin tai näin niin olet aina väärin
päin"-periaate)
Onko kaikki väärin riippumatta siitä, mitä teet? Kieltäydytkö muiden mielestä osallistumasta,
jos olet hiljaa, ja olet dominoiva, kun ehdotat jotain?

5. Syyllistäminen
Syyllistäminen tapahtuu käyttämällä naurettavaksi tekemisen ja kaksinkertaisen
rangaistuksen periaatteita. Syyllistämistä on se, kun ihmiset arvostelevat enemmän sitä,
minkälainen olet kuin sitä, mitä teet. (Lähde Anarkistijohtajia ja hiljaisten vastarintaa. 14.11.2016)

Comments