IPR-suojauksen laiminlyönti käy kalliiksi

Kuvat Margit Mannila

IPR -omaisuus = aineeton pääoma
IPR = Intellectual Property Rights

Immateriaalioikeuksilla (Intellectual Property Rights eli IPR:t) tarkoitetaan patenttia, hyödyllisyysmallia, tekijänoikeutta ja siihen liittyviä lähioikeuksia, tavaramerkkiä, integroidun piirin piirimallia, mallia, kasvinjalostajan suojaa ja tavaran alkuperämerkintöihin liittyviä oikeuksia. Immateriaalioikeudet suojaavat eri tavoin muun muassa keksintöjä, digitaalisessa tai fyysisessä muodossa olevia teoksia, kuvallisia tai sanallisia merkkejä sekä malleja eri muodoissa. Lähes kaikista suojamuodoista on annettu oma lakinsa. (TEKES 4.3.2017)

IPR-suojausten laiminlyönti käy kalliiksi otsikoitiin Innovaatiot-mainosliitteessä. Liitettä julkaisee Calcus.com Oy. Jutussa oli haastateltu Heinonen & Co:n ; Mananging Partner, asianajaja Petteri Häkkistä. Hän toteaa, että IPR-oikeuksien suojaamisen puute paljastuu yleensä vasta siinä kohdassa kun ollaan suuren menestyksen kynnyksellä.

Pahimmillaan suojaamattomuus, voi Häkkisen mukaan olla tilanne, kun yritys tekee kansainvälistä läpimurtoa ja se ei sitten voikaan myydä tuotteitaan, syystä, että samalla nimellä on jo olemassa joku paikallinen tunnettu brändi.

Myös TEKES:in (4.3.2017) tekemässä koosteessa todetaan, että Immateriaalioikeuksien taloudellinen merkitys on kasvanut ja kasvaa koko ajan. Ne ovat usein merkittävä osa yrityksen kokonaisvarallisuutta ja toimivat osana yrityksen ansainta-mallia. Immateriaalioikeudet syntyvät usein monimutkaisissa yhteistyöverkostoissa, minkä vuoksi omistussuhteet ovat yhä monimutkaisempia. Yhä harvemmin omistus- ja käyttöoi-keudet pystytään selvittämään julkisista rekistereistä. Tämän vuoksi yritysten on otettava immateriaalioikeusasiat huomioon aikaisempaa paremmin liiketoiminnan suunnittelussaan. Yhdeksän kysymystä IPR-suojauksesta
  1. Onko varmistettu, että yhtiön tai tuotteen nimi ei loukkaa muiden oikeuksia?
  2. Onko varmistettu yksinoikeus yhtiön tai tuotteen nimeen rekisteröinnillä?
  3. Onko varmisttu, että tuotteet eivät loukkaa muiden patentteja?
  4. Omistaako yritys tarvittavat verkkotunnukset?
  5. Omistaako yritys liiketoiminnassa käytettävän aineettoman pääoman?
  6. Onko varmistettu, että IPR-oikeudet siirtyvät yhtiölle työnteijöiltä tai alihankkijoilta?
  7. Onko määritelty, mikä teito yrityksessä on luottamuksellista ja salaista?
  8. Onko huolehdittu yrityksen aineettoman pääoman suojaamisesta IPR-rekisteröinnein?
  9. Valvotaanko näitä oikeuksia loukkausten varalta?

Läheet ja lukemisto

Kolster IPR-oikeudet (4.3.2017).

Tekes IPR-strategia. (4.3.2017)Comments