Sata neuvoa tehdä opinnäytetyö paremmin


 Kuvat Margit Mannila

Sata neuvoa tehdä opinnäytetyö paremmin
Ohjeen otsikoiden sisältö löytyy Timo Rautiaisen tekemästä koosteesta, jonka hän on koonnut Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun liiketalousinstituuteissa vuosina 2004-2006 tehtyjen kyselyjen pohjalta. Olen lisännyt Rautiaisen koosteeseen muutaman lisäkommentin.
 1.  Aloita opinnäytetyö ajoissa.
 2. Muista oikea asenne.
 3. Varaa opinnäytetyöhön paljon aikaa.
 4. Valitse itseäsi kiinnostava aihe.
 5. Rajaa aihe niin kapeaksi kuin mahdollista, sillä asioilla on joka tapauksessa taipumus paisua.
 6. Laadi aihealueeseesi liittyen tutkimusongelma.
 7. Laadi tutkimusongelmaan riittävä määrä alaongelmia, joiden tehtävänä on auttaa sinua löytämään vastaus varsinaiseen tutkimusongelmaasi.
 8. Tee opinnäytetyösuunnitelma.
 9. Pidä opinnäytetyösuunnitelmastasi kiinni.
 10. Suunnittele aikajana ja osita opinnäytetyö pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin projektin seuranta helpottuu, kysymys mahdolliselta toimeksiantajalta tai tutkimuksen kohdeorganisaatiolta aikataulusi realistisuutta.
 11. Lue oppilaitoksesi opinnäytetyöohjeet hyvin jo ennen työn aloittamista.
 12. Tutustu opinnäytetyöohjeisiin myös alan kirjoista.
 13. Lue valmiita opinnäytetöitä ja niiden arvosteluja, näin saat itsellesi selkeän kuvan, mitä sinun työltäsi odotetaan.
 14. Ole realistinen työn suhteen - se on ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.
 15. Suunnittele opinnäytetyösi etukäteen hyvin - myös rakenteen osalta. Lisäksi pohdi myös asioita, jotka mahdollisesti voivat mennä pieleen.
 16. Hahmota sisällysluettelo riittävän ajoissa, jotta näkisit minkätyyppisiä lähteitä sinun kannattaa etsiä.
 17. Käy opinnäytetyön suunnitelma ja sisällysluettelo läpi ohjaajasi kanssa.
 18. Etsi oman aihealueesi aikaisemmista töistä lähteitä ja pyri hankkimaan kirjat (lähdemateriaali) mahdollisimman aikaisin.
 19. Opettele oikea tiedonhakumenetelmä. Tutustu uusimpiin menetelmiin oppilaitoksesi kirjastossa ja pyydyä tarvittaessa kirjastonhoitajalta apua ja neuvoja tehokkaaseen tiedonhakuun. Itse haluan lisätä tähän kohtaan, että suhtaudu vakavuudella ja osallistu oppilaitoksesi tiedonhakukursseille. Käytä kurssi hyödyksi ja hae työhösi liittyvää lähdemateriaalia.
 20. Kerää riittävästi lähdemateriaalia heti alussa.
 21. Aloita kirjoittaminen heti, kun sinulla on riittävästi lähdeaineistoa. (Kun olet lukenut riittävästi.)
 22. Aloita kirjoittaminen johdantoluvusta.
 23. Älä kopioi.
 24. Opettele oikea lähdeviitemerkintä kerralla ja aloita lähdeluttelon täyttäminen heti alussa. (Toisin sanoen kirjoita teos, johon viittaat heti lähdeluetteloon ja tee lähdeviittaus tekstiisi.)
 25. Ota opinäytetyön jokaisesta versiosta sähköinen varmuuskopio itsellesi. Voin itse kokemuksesta sanoa, että tämä tulee todennäköisesti olemaan paras päätöksesi ikinä.
 26. Etsi ja löydä itsellesi sopiva työaika ja työtapa. Tähän kohtaan sanon, että laadi itsellesi aikataulu, johon varaat työllesi aivan konkreettisesti ajan, jolloin teet sitä ja pidä tästä ajasta tinkimättömästi kiinni.
 27. Ole utelias ja kyseenalaista.
 28. Tee opinnäytetyö jollekin yritykselle - se kannustaa kummasti.
 29. Varmista, että projektisi otettaan vakavasti myös toimeksiantajalla. Selvitä hyödyt eri osapuolille.
 30. Pyydä apua ja ideoita kaikilta mahdollisilta lähelläsi.
 31. Kysy neuvoja - kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan tietää itse.
 32. Hyödynnä opinnäytetyöohjausresursseja riittävästi.
 33. Valmistaudu hyvin opinnäytetyöohjaajasi tapaamiseen ja valmistaudu esittämään hänelle täsmäkysymyksiä. Lähetä kysymykset mielellään jo hyvissä ajoin etukäteen työsi ohjaajalle, jolloin hän ehtii perehtyä niihin.
 34. Puhu opinnäytetyöprojektista muiden opinnäytetyöntekijöiden kanssa.
 35. Pyydä apua, kun kohtaat ongelmia.
 36. Älä yritä tehdä kaikkea kerralla - keskity yhteen osioon kerrallaan ja tee se kunnolla.
 37. Varaa opinnäytetyön kirjoittamiselle rauhallinen paikka, jotta voit keskittyä työhön kunnolla.
 38. Valmenna läheisesi myös sinun vaativaan projektiisi.
 39. Kirjoita ensin teoria ja siirry vasta sitten empiiriseen osaan.
 40. Älä jumitu yhteen kohtaan. Siirry johonkin toiseen osioon työssäsi ja merkitse kesken jäänyt kohta itsellesi muistiin, jotta osaisit palata siihen vielä takaisin. Itse käytän tekstissä värejä.
 41. Tutustu huolellisesti eri tutkimusmenetelmiin ja vertaile niitä kriittisesti keskenään. Konsultoi tarvittaessa opinnäytetyön ohjaajaasi oikean tutkimusmenetelmän löytämiseksi.
 42. Suunnittele tutkimuksen tai projektin suorittaminen erityisellä huolella myös yhdessä mahdollisen toimeksiantajan kanssa, jotta osaat ottaa huomioon myös tutkimuksen kohderyhmän tarpeet, tee selväksi omat tavoitteesi tutkimuksessa ja kerro ne myös omalle ohjaajallesi.
 43. Tee koehaastatteu tai testaa kysymyslomaketta ennen tutkimuksen suorittamista.
 44. Jos jossakin vaiheessa opinnäytetyöprojektia huomaat, että projektisi ei tule onnistumaan jostakin syystä, lopeta se heti.
 45. Vaadi itseltäsi paljon työskennellessäsi, mutta älä suhtaudu työhön ylivakavasti.
 46. Tee palkkatöitä mahdollisimman vähän opinnäytetyöprojektisi aikana.
 47. Tee opinnäytetyön kirjoittamisesta elämyksellistä ja muista palkita itseäsi myös aina välillä työn edistyessä. Kirjoita työtäsi viihtyisässä ympäristössä ja saat tuloksia syntymään huomaamatta ja kirjoittaminen on mieluisaa.
 48. Tutustu erilaisiin tutkimusmenetelmien kirjallisuuteen ennen kyselyn tekemistä, mikäli tutkimus on kvantitatiivinen. Tämä pätee mielestäni myös kvalitatiivisen tutkimuksen ollessa kyseessä.
 49. Tulkitse tutkimimuksesi tuloksia peilaamalla niitä teoriakirjallisuudesta oppimaasi tietoon ja oman työsi teoriaosioon.
 50. Katso työtäsi välillä myös lempeämmin- aina ei tarvitse olla niin kriittinen. Ole ylpeä siitä, mitä olet saanut aikaan.
 51. Keskustele opinnäytetyön tuloksista ystävien, tuttavien, sukulaisten tai kaikkien muidenkin sinun opinnäytetyöstä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa ja anna heille luettavaksi omat tutkimustuloksesi.
 52. Seuraa aktiivisesti lehdistöä, TV:tä ja muita tiedotusvälineitä.
 53. Panosta voimiasi etenkin opinnäytetyön viimeiseen lukuun.
 54. Jos et tiedä, miten edetä opinnäytetyössäsi, ota heti yhteyttä opinnäytetyöohjaajaasi.
 55. Älä vaivu masennukseen, jos opinnäytetyösi ei aina etene suunnitelmiesi mukaan. Kaikessa toiminnassa on aina omat riskinsä ja niihin tulee varautua myös aikataulullisesti.
 56. Älä vertaa työtäsi liikaa muiden töihin-jokainen työ on yksilöllinen.
 57. Ole huoellinen, tarkka, täsmällinen ja ahkera.
 58. Pidä opinnäytetyöstä vastaavat opettajat projketisi edistymisestä tietoisina. Tämä helpottaa sinua paljon työn lopussa.
 59. Ole kärsivällinen. Luultavasti hyvin harva saa tehtyä opinnäytetyönsä ongelmitta. Hyvinkin yllättäviä ongelmia saatta ilmetä.
 60. Nuku hyvin, harrasta liikuntaa ja muista pitää myös vapaapäivä.
 61. Pyri ottamaan palautetta vastaan kaikilta mahdollisilta tahoilta kaikissa opinnäytetyöprojektisi vaiheissa!
 62. Jos mieltäsi painaa jokin henkilökohtainen asia, yritä kaikkesi, että pystyt pitämään murheesi taustalla opinnäytetyöprojektin ajan. Se voi olla vaikeaa, mutta se kannattaa.
 63. Tunne olevasi voittaja, kun työ edistyy.
 64. Vaikka et tekisikään opinnäytetyötä parityönä, voit tehdä vertaistyöskentelyä muiden opiskelijoiden kanssa pienissä ryhmissä ja voitte antaa palautetta toistenne töistä.
 65. Kirjoita viimeisenä johdanto.
 66. Tarkista lopuksi vielä opinnäytetyön rakenne.
 67. Älä unohda keskeisiä käsitteitä johdantoluvusta.
 68. Tarkista vielä eri kappaleiden otsikot.
 69. Tarkista sivunumerointi.
 70. Onko kirjoittamasi teksti ymmärrettävää?
 71. Tarkastele työn valmisttuttua vielä otsikon sopivuutta sen sisältöön.
 72. Varaa riittävästi aikaa myös seminaarityöskentelyyn työn lopussa. Älä ilmoittaudu seminaariin, jollei sinulla ole tutkimuksesi tuloksia ja johtopäätöksiä jo valmiina.
 73. Ota avoimesti kaikki palaute vastaan ja huomioi se toiminnassasi. Ole myös kriittinen saamaasi palautetta kohtaan.
 74. Valmistaudu hyvin opponointiin.
 75. Ota kaikki irti opinnäytetyön opponoinnista.
 76. Valmistele hyvin opinnäytetyön esitys opponenttitilaisuuteen.
 77. Ota kaikki saamasi palaute avoimesti vastaan. Pyri myös hyödyntämään opponettitilaisuudessa saamasi palaute.
 78. Älä panikoi.
 79. Varaa kunnolla aikaa työn muokkaamiseen ja asetteluun.
 80. Hanki itsellesi oikolukija!
 81. Hyödynnä äidinkielenopettajia kielikysymysten osalta.
 82. Pyydä apua kielitoimistosta.
 83. Hyödynnä apuvälineitä laajasti työn viimeistelyssä.
 84. Pyri tekemään korjaukset aina annettujen ohjeiden mukaisesti ja kysy heti, jos et ymmärrä jotakin saamaasi korjausehdotusta täysin. Älä unohda kuitenkaa luovuuttasi korjauksissakaan -työ on sinun. Tässä kohtaa kannattaa mielestäni kuitenkin olla tarkka, että ei jätä sellaisia asioita huomioimatta, jotka vaikuttavat alentavasti arvosanaan.
 85. Tee työn loppuvaiheessa tarkastuslista itsellesi siitä, mitä sinun pitää vielä tehdä ennen opinnäytetyön arviointiversion palauttamista.
 86. Älä jätä sellaista huomiseen, jonka voit tehdä jo tänään!
 87. Opinnäytetyön kuvioihin ja taulukoihin kannattaa varata riittävästi aikaa, jotta niistä tulisi tarkoituksenmukaisia ja järkeviä.
 88. Tarkista työsi lopuksi huolella.
 89. Jos teet opinnäytetyön jollekin yritykselle, pyydä heidän avainhenkilöitään kommentoimaan työtäsi ennen sen lopullista arviointia.
 90. Pyydä muutamaa ystävääsi lukemaan opinnäytetyösi läpi ja kommentoimaan mahdollisia kirjoitus-, asia- ja muita virheitä.
 91. Pyri siihen, että opinnäytetyösi olisi valmsi esimerkiksi kaksi viikkoa ennen työn virallsita palautuspäivämäärää. Nän voit vielä kypsytellä työtä mielessäsi, ottaa siihen hieman etäisyyttä, lukea sen vielä uusin silmin läoi ja tehdä mahdollisia korjauksia.
 92. Jos olet tehnyt opinnäytetyön yritysmaailmaan, kysy yritykseltä arviota tysötäsi ja pyydä siitä kirjallinen lausunto.
 93. Palauta opinnäytetyö ajoissa.
 94. Tee arviointiversion korjaukset heti.
 95. Panosta kypsyysnäytteessä etenkin kieleen ja lue annetut tehtävät huolella.
 96. Hyödynnä työtäsi.
 97. Iloitse saavutuksestasi ja juhli kunnialla loppuunvietyä projektia.
 98. Palkitse itsesi opinnäytetyöprojektista.
 99. Jaa kokemukset projektista muiden kanssa.
 100. Lopussa kiitos seisoo.

Lähteet ja lukemisto

Mannila, Margit. (2015). Tutkielman käsikirjoituksen itsearviointi. Perheyrittäjyys. (23.8.2017).

Timo Rautiainen. Sata neuvoa tehdä opinnäytetyö paremmin. Ohjeita opinnäytetyön kokeneilta. Word-tiedosto. (23.8.2017)
 

Comments