Konkurssi, prosessioikeus

Prosessioikeus TLS 4604
Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.
Kuva Margit MannilaIX KONKURSSI ...................................................................227. (11.1.2018).
1 Konkurssi on markkinatalouteen kuuluva
yleistäytäntöönpanon muoto .............................................................229
Säädökset, velalliset ja asiamäärät ...............................................229
Konkurssin tarkoitusperät ja suhde ulosottoon .........................230
Konkurssilla ei ole veloista vapauttavaa vaikutusta ..................231
2 Konkurssin alkaminen ...........................................................................233
Konkurssi on tarkoitettu maksukyvyttömille velallisille ...........233
Konkurssin hakijan saatavan on oltava selvä ............................234
Konkurssihakemus ja päätös konkurssiin asettamisesta ........234
3 Konkurssipesä ja siihen kuuluva omaisuus ...............................236
4 Konkurssisaatavat ....................................................................................239
5 Konkurssimenettely ..................................................................................240
Menettelyn päävaiheet ......................................................................240
Pesänhoitaja on keskeinen toimija ................................................241
Pesänhoitajan määrääminen ja kelpoisuus ................................242
Pesäluettelo ja velallisselvitys ......242 (11.1.2018).
Konkurssivalvonnat ja jakoluettelo ......................243 (11.1.2018).
Omaisuuden myynti ja jako-osuuksien maksaminen ........244. (11.1.2018).
6 Konkurssin raukeaminen ja julkisselvitys ..........................245. (11.1.2018).


Kuvassa oleva englanninkielinen käännös on allekirjoittaneen eikä välttämättä terminologialtaan täydellinen. 
Lähteet ja lukemisto


Konkurssilaki 120/2004. Finlex.


Linna, Tuula (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.

Mannila, Margit. (2016). Konkurssi (kooste). Perheyrittäjyys. (27.12.2017).  

Mannila, Margit. (2018). Prosessioikeus. Perheyrittäjyys. (11.1.2018).  

Saloranta, Asmo. Luovalaboratorio. Elämää konkurssin jälkeen. Blogi konkurssista ja siitä selviytymisestä. (21.1.2018).  

Edit
21.1.2018

Comments