Korrelaatio ja lineaarinen regressio


Kuvat Margit Mannila 

Kokoan tähän muuutamia linkkejä liittyen korrelaatioon ja lineaariseen regressioon.

 Vähän korrelaatiosta
 https://tilastoapu.wordpress.com/2011/11/01/10-korrelaatio-ja-sen-merkitsevyys/ 
(6.4.2016).


Tilastokeskuksen sivustolla sanotaan, että korrelaatio on kahden muuttujan välisen tilastollisen riippuvuuden mitta. Tavallisesti sanalla viitataan Pearsonin tulomomenttikertoimeen, joka on lineaarisen (suoraviivaisen) riippuvuuden mitta. Pearsonin korrelaatio lasketaan vähintään välimatka-asteikollisille muuttujille, kun taas ns. Spearmanin korrelaatiokerroin lasketaan järjestysasteikollisille muuttujille. ( Tilastokeskus Luettu 7.4.2016)

http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/peruskoulu/ma/ma8/1_tilastollisen_aineiston_kuvaaminen/106/fi_embedded/image003.png 

Kuvan lähde  Source http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/peruskoulu/ma/ma8/1_tilastollisen_aineiston_kuvaaminen/106/fi_embedded/image003.png  (7.4.2016).Pearsonin korrelaatiokerroin, r

Yleisin käytetty korrelaatiota kuvaava tunnusluku on Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin (r). Se on vähintään kahden intervalliasteikollisen muuttujan keskinäisen lineaarisen riippuvuuden voimakkuutta kuvaava tilastollinen tunnusluku. 

Korrelaatiokerroin lasketaan kaavalla
korrelaatiokertoimen kaava
ja lineaarisesta regressiosta
poikkeavat arvot
ja tämän sinä luultavasti tunnetkinLähteitä ja lukemistoa

Heikkinen, Rsito. Statistition. (20.3.2018).

Korrelaatiofunktio 
Tuotetaan tilastoja. Otavan opisto. (20.3.2018).

Lähetetty Windows Phonesta

Comments