Rikosasian oikeudenkäynti Kuva Margit Mannila


Prosessioikeus TLS 4604
Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.

VI RIKOSASIAN OIKEUDENKÄYNTI .................................................127
1 Syyttäjälaitos ja rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen ...129
Syyttäjälaitoksen organisaatio .........................................................129
Syyteoikeus ja -velvollisuus ..............................................................130
Poikkeukset syytepakosta .................................................................132
2 Rikosprosessin periaatteet ja vaiheet ...........................................135
2.1 Säädökset ..............................................................................................135
2.2 Adheesioperiaate ................................................................................136
2.3 Oikeuspaikka ja asian vireillepano ..............................................138
2.4 Rikosasian kirjallinen menettely ..................................................139

Yleistä .......................................................................................................139
Kirjallisen menettelyn edellytykset.................................................142
Menettely kirjallisessa prosessissa .................................................143
2.5 Rikosasian normaalimenettely .....................................................143
Vastaus ja muu valmistelu ...............................................................143
Prosessinedellytykset ..........................................................................144
Käsittelyn kiireellisyys .........................................................................145
Pääkäsittelyn kulku ..............................................................................145
Kokoonpano ja äänestäminen ........................................................146
Syytteenmuutoskielto .......................................................................148
Syytteen peruuttaminen ....................................................................150
Puolustaja ja asianomistajan avustaja ..........................................151
2.6 Todistelu rikosasiassa........................................................................152
2.7 Tuomioistuimen ratkaisu ja oikeudenkäyntiaineisto ...........155
 


Rikosprosessin kulku

Kuvahaun tulos haulle oikeudenkäynnin kulku
 Kuva Rikosprosessin kulku. Rikosoikeudellinen prosessi ja seuraamukset.   (27.3.2018).
 


Lähteet ja lukemisto

Prosessioikeus TLS 4604
Linna. Tuula (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki. 

Kuka kukin on oikeudessa? Oikeus.fi (27.3.2018). 

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1977.  Finlex. (27.3.2018).

Mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu? Rikosuhripäivystys. (27.3.2018).

Oikeudenkäynti. Finsta. (27.3.2017).

Oikeudenkäynti rikosasiassa. (27.3.2017).
 
Rikosoikeudellinen prosessi ja seuraamuksetPortti vapauteen.(27.3.2018).

Rikosasian käsittelyn vaiheet. Oikeus. (27.3.2018). 

Rikoksesta epäiltynä. Suomen asianajajaliitto. (27.3.2018). 


Edit

27.3.2018 (45 min)

Comments